User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref-arbeidsliste

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
nav-ref:nav-ref-arbeidsliste [2017/05/15 07:47]
bredal [Prioriterte oppgaver]
nav-ref:nav-ref-arbeidsliste [2020/06/08 08:27]
morten smelt sammen 1130 og 1184
Line 6: Line 6:
 ===== Prioriterte oppgaver ===== ===== Prioriterte oppgaver =====
  
-Disse oppgavene er sortert i den rekkefølgen de er stemt fram av referansegruppen - se [[nav-ref:navref_121115_avstemning|avstemning etter nav-ref ​12november 2015]]+Disse oppgavene er sortert i den rekkefølgen de er stemt fram av referansegruppen - se [[nav-ref:navref_250417_avstemning|avstemning etter nav-ref ​25april 2017]]
  
   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1176|#​1176]] - NETCONF support in NAV   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1176|#​1176]] - NETCONF support in NAV
-  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1242|#​1242]] - Power over ethernet (POE) interfaces 
-  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1156|#​1156]] - Detect topology of unrouted VLANs 
-  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1243|#​1243]] - Email availability reports 
-  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1232|#​1232]] - Collect DOM-data 
   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1504|#​1504]] - Ranked statistics is slow   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1504|#​1504]] - Ranked statistics is slow
-  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1130|#​1130]] - Dual-stack monitoring +  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1130|#​1130]] - Dual-stack/multiple IP address ​monitoring
-  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1505|#​1505]] - Better ports overview+
   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1154|#​1154]] - Transceivers should have their own class instead of counting as modules   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1154|#​1154]] - Transceivers should have their own class instead of counting as modules
   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1501|#​1501]] - Log changes to IP Devices   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1501|#​1501]] - Log changes to IP Devices
   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1073|#​1073]] - Refresh button to update single device   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1073|#​1073]] - Refresh button to update single device
-  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1503|#​1503]] - Extended Location information 
-  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1506|#​1506]] - Duplicate ARP when using HSRP/VRRP 
   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1508|#​1508]] - Cable test from NAV   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1508|#​1508]] - Cable test from NAV
   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1377|#​1377]] - Room name is unique   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1377|#​1377]] - Room name is unique
  
-==== Uprioriterte oppgaver ====+===== Uprioriterte oppgaver ​=====
  
-  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1115|#​1115]] - Prefix discovery timestamp  +Disse oppgavene har ikke blitt tildelt noen prioritet og er sortert på id.
-  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1177|#​1177]] - Implement SNMPv3 support  +
-  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1184|#​1184]] - Monitor all configured IP addresses for an IP device  +
-  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1203|#​1203]] - Hardware information from Juniper devices  +
-  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1240|#​1240]] - Locations with active alerts +
-===== Ikke prioriterte oppgaver =====+
  
-Disse oppgavene har ikke blitt tildelt noen prioritet og ligger i usortert rekkefølge. 
- 
-  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1130|#​1130]] - Dual stack monitoring 
-  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1177|#​1177]] - Implement SNMPv3 support, in accordance with the underlying SNMP library. 
   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1115|#​1115]] - Prefix discovery timestamp   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1115|#​1115]] - Prefix discovery timestamp
-  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1242|#1242]] - Power over ethernet ​(poeinterfaces+  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1177|#1177]] - Implement SNMPv3 support 
 +  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1203|#​1203]] - Hardware information from Juniper devices 
 +  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1609|#​1609]] - Collect Digital Optical Monitoring ​(DOMdata from HP devices 
 +  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1936|#​1936]] - Is it possible to show more information about 802.1X enabled ports? 
 +  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1937|#​1937]] - An export to Excel of equipment-data is needed 
 +  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1938|#​1938]] - Make it possible to turn on PoE in PortAdmin 
 +  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1939|#​1939]] - Accessing the API is slow when there is a lot of data 
 +  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1940|#​1940]] - Inventory (for a specifc serial number) isn't completely deleted when a box changes it serial number 
 +  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1996|#​1996]] - Make it possible to show historical information on devices based on serialnumber 
 +  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1997|#​1997]] - Lifecycle events 
 +  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​2107|#​2107]] - Support more recent AKCP MIBs 
 +  - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​2108|#​2108]] - Add threshold system usage examples with wildcards 
 +  - [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2158|#​2158]] - Allow more complex filter opportunities for audit log 
 +  - [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2160|#​2160]] - Show VLAN description in the portlist in ipdevinfo 
 +  - [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2161|#​2161]] - Alias for rooms and buildings 
 +  - [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2163|#​2162]] -  More power usage stats on individual PoE-enabled ports 
 +  - [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2164|#​2164]] -  Control over 802.1X options per port in PortAdmin 
 +==== GitHub ====
  
 +[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​labels/​nav-ref|Alle issues tagget med nav-ref på GitHub]]
nav-ref/nav-ref-arbeidsliste.txt · Last modified: 2022/08/24 07:31 by morten