User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref-arbeidsliste

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
nav-ref:nav-ref-arbeidsliste [2020/05/12 10:29]
hmpf [Uprioriterte oppgaver]
nav-ref:nav-ref-arbeidsliste [2020/05/18 13:50]
morten [Uprioriterte oppgaver]
Line 19: Line 19:
 ===== Uprioriterte oppgaver ===== ===== Uprioriterte oppgaver =====
  
-Disse oppgavene har ikke blitt tildelt noen prioritet og ligger i usortert rekkefølge.+Disse oppgavene har ikke blitt tildelt noen prioritet og er sortert på id.
  
   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1115|#​1115]] - Prefix discovery timestamp   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1115|#​1115]] - Prefix discovery timestamp
Line 35: Line 35:
   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​2107|#​2107]] - Support more recent AKCP MIBs   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​2107|#​2107]] - Support more recent AKCP MIBs
   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​2108|#​2108]] - Add threshold system usage examples with wildcards   - [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​2108|#​2108]] - Add threshold system usage examples with wildcards
 +  - [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2158|#​2158]] - Allow more complex filter opportunities for audit log
 +  - [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2160|#​2160]] - Show VLAN description in the portlist in ipdevinfo
 +  - [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2161|#​2161]] - Alias for rooms and buildings
 +  - [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2163|#​2162]] -  More power usage stats on individual PoE-enabled ports
 +==== GitHub ====
 +
 +[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​labels/​nav-ref|Alle issues tagget med nav-ref på GitHub]]
nav-ref/nav-ref-arbeidsliste.txt · Last modified: 2021/09/28 06:11 by morten