User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
nav-ref:nav-ref [2015/01/08 14:17]
mvold@uninett.no [Møter]
nav-ref:nav-ref [2022/01/03 11:19]
morten 11. januar er avlyst
Line 2: Line 2:
  
 NAV er et viktig verktøy for UH-sektoren. NAV er det sentrale verktøyet på NAV er et viktig verktøy for UH-sektoren. NAV er det sentrale verktøyet på
-de omlag 30 verktøykassene som er i drift. I tillegg kjører ​6 insitusjoner ​(NTNU, UiO, UiB, UMB og HiG) NAV på egen plattform.+de omlag 30 verktøykassene som er i drift. I tillegg kjører ​flere institusjoner ​(UiO, UMB og HiG/NTNU) NAV på egen plattform.
  
 NAV er åpen kildekode og har en voksende brukerskare utenfor UH-sektoren og Norge. NAV er åpen kildekode og har en voksende brukerskare utenfor UH-sektoren og Norge.
Line 9: Line 9:
 sektoren har for sin campusnettovervåkning. sektoren har for sin campusnettovervåkning.
  
-Frem til 2011 har dette blitt i varetatt ​gjennom jevnlige samlinger og generell god dialog med sektoren. Fra og med november 2011 blir koordineringen styrket  +Frem til 2011 har dette blitt ivaretatt ​gjennom jevnlige samlinger og generell god dialog med sektoren. Fra og med november 2011 blir koordineringen styrket  
-ved at at en NAV referansegruppe er opprettet.+ved at en NAV-referansegruppe er opprettet.
  
 Opprettelsen av NAV referansegruppe ble foreslått av UNINETT og presentert Opprettelsen av NAV referansegruppe ble foreslått av UNINETT og presentert
-for [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd) i mai 2011. Tiltaket ble vel+for [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd) i mai 2011. Tiltaket ble
 vel mottatt. vel mottatt.
  
Line 22: Line 22:
    * [[navref_290312|29. mars 2012 hos UNINETT]]    * [[navref_290312|29. mars 2012 hos UNINETT]]
    * [[navref_021012|2. oktober 2012 hos UNINETT]]    * [[navref_021012|2. oktober 2012 hos UNINETT]]
-     * [[gigacampus:navref_021012_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]]+     * [[navref_021012_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]]
    * [[navref_090413|9. april 2013 hos UNINETT]]    * [[navref_090413|9. april 2013 hos UNINETT]]
-     * [[gigacampus:navref_090413_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]]+     * [[navref_090413_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]]
    * [[navref_041013|4. oktober 2013 hos UNINETT]]    * [[navref_041013|4. oktober 2013 hos UNINETT]]
-     * [[gigacampus:navref_041013_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]]+     * [[navref_041013_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]]
    * 1. april 2014 hos UNINETT    * 1. april 2014 hos UNINETT
    * [[navref_141014|14. oktober 2014 hos NTNU]]    * [[navref_141014|14. oktober 2014 hos NTNU]]
-   ​* ​17april 2015 hos UiT+   ​* ​[[navref_010615|1juni 2015 hos UiT]] 
 +   * [[navref_120915|12. november 2015 hos UiO]] 
 +     * [[navref_121115_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] 
 +   * [[navref_180416|18. april 2016 hos UNINETT]] 
 +   * [[navref_181016|18. oktober 2016 hos UNINETT]] 
 +   * [[navref_250417|25. april 2017 hos UNINETT]] 
 +     * [[navref_250417_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] 
 +   * [[navref_241017|24. oktober 2017 hos UNINETT]] 
 +   * [[navref_240418|24. april 2018 hos UNINETT]] 
 +   * [[navref_231018|23. oktober 2018 hos UNINETT]] 
 +   * [[navref_010419|1. april 2019, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_110619|11. juni 2019, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_131119|13. november 2019 hos Uninett]] 
 +   * [[navref_110220|11. februar 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_120520|12. mai 2020, videokonferanse]] 
 +     * [[navref_120520_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] 
 +   * [[navref_250820|25. august 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_191120|19. november 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_230221|23. februar 2021, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_250521|25. mai 2021, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_210921|21. september 2021, videokonferanse]]
  
-Se også [[gigacampus:​nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]]+   * Neste møte: <del>[[navref_110122|11. januar 2022, videokonferanse]]</​del>​ (Avlyst)
-===== Deltagere i referansegruppen =====+
  
-  * Morten Brekkevold, UNINETT (leder og sekretær) +Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]]. 
-  * John-Magne Bredal, UNINETT +===== Faste deltagere i referansegruppen =====
-  * Gro-Anita Vindheim, NTNU +
-  * Børge Brunes, UiTø +
-  * Jan Sigurd Refvik, UiO +
-  * Rune Kittelsen, UiA +
-  * Peder Sefland, HiVolda ​ +
-  * Vidar Faltinsen, UNINETT ​+
  
-Referansegruppen vil møtes to ganger i året.+  * Morten Brekkevold, //Uninett// (leder og sekretær) 
 +  * Hanne Moa, //​Uninett//​ 
 +  * Nils-Arild Grav, //NTNU// 
 +  * Ingeborg Hellemo, //UiT// 
 +  * Jan Sigurd Refvik, //UiO// 
 +  * Rune Kittelsen, //UiA// 
 +  * Peder Sefland, //HiVolda//  
 +  * Vidar Faltinsen, //​Uninett// ​
  
 +Referansegruppen møtes opptil fire ganger i året, hovedsakelig i videokonferanse,​ men gjerne fysiske møter om det er praktisk å legge back-to-back med andre samlinger.
 ===== Mandat ===== ===== Mandat =====
  
Line 50: Line 71:
   * Referansegruppen ​ gir  råd  til  hvordan ​ NAV utvikling ​ bør prioriteres. Rådene fra referansegruppen skal veie tungt.   * Referansegruppen ​ gir  råd  til  hvordan ​ NAV utvikling ​ bør prioriteres. Rådene fra referansegruppen skal veie tungt.
   * Referansegruppen opererer innenfor gjeldende rammer. ​ Rammene fastsettes som før av UNINETT med råd fra [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd).   * Referansegruppen opererer innenfor gjeldende rammer. ​ Rammene fastsettes som før av UNINETT med råd fra [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd).
-  * En del universiteter (særlig NTNU) har gjort egne utvidelser til NAV. Det er viktig å diktuere ​om disse bør eller ikke bør innlemmes i NAV, og da i tilfelle hvordan.+  * En del universiteter (særlig NTNU) har gjort egne utvidelser til NAV. Det er viktig å diskutere ​om disse bør eller ikke bør innlemmes i NAV, og da i tilfelle hvordan.
   * NAV referansegruppen vil også diskutere andre verktøybehov sektoren har, herunder verktøy som tilbys på verkøykasse- og målepåleplattformene. Herunder også integrasjon mellom NAV og andre verktøy (som f.eks. Hobbit/​Xymon).   * NAV referansegruppen vil også diskutere andre verktøybehov sektoren har, herunder verktøy som tilbys på verkøykasse- og målepåleplattformene. Herunder også integrasjon mellom NAV og andre verktøy (som f.eks. Hobbit/​Xymon).
  
  
nav-ref/nav-ref.txt · Last modified: 2023/08/28 11:35 by morten