User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
nav-ref:nav-ref [2017/10/25 08:27]
morten [Møter]
nav-ref:nav-ref [2021/02/24 09:52]
morten
Line 37: Line 37:
      * [[navref_250417_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]]      * [[navref_250417_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]]
    * [[navref_241017|24. oktober 2017 hos UNINETT]]    * [[navref_241017|24. oktober 2017 hos UNINETT]]
 +   * [[navref_240418|24. april 2018 hos UNINETT]]
 +   * [[navref_231018|23. oktober 2018 hos UNINETT]]
 +   * [[navref_010419|1. april 2019, videokonferanse]]
 +   * [[navref_110619|11. juni 2019, videokonferanse]]
 +   * [[navref_131119|13. november 2019 hos Uninett]]
 +   * [[navref_110220|11. februar 2020, videokonferanse]]
 +   * [[navref_120520|12. mai 2020, videokonferanse]]
 +     * [[navref_120520_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]]
 +   * [[navref_250820|25. august 2020, videokonferanse]]
 +   * [[navref_191120|19. november 2020, videokonferanse]]
 +   * [[navref_230221|23. februar 2021, videokonferanse]]
 +   
 +   * Neste møte: [[navref_250521|25. mai 2021, videokonferanse]]
  
 Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]]. Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]].
-===== Deltagere ​i referansegruppen =====+===== Faste deltagere ​i referansegruppen =====
  
-  * Morten Brekkevold, ​UNINETT ​(leder og sekretær) +  * Morten Brekkevold, ​//​Uninett// ​(leder og sekretær) 
-  * John-Magne BredalUNINETT +  * Hanne Moa//Uninett// 
-  * Knut-Helge Vindheim, NTNU +  * Nils-Arild Grav//NTNU// 
-  * Ingeborg Hellemo, UiT +  * Ingeborg Hellemo, ​//UiT// 
-  * Jan Sigurd Refvik, UiO +  * Jan Sigurd Refvik, ​//UiO// 
-  * Rune Kittelsen, UiA +  * Rune Kittelsen, ​//UiA// 
-  * Peder Sefland, HiVolda  +  * Peder Sefland, ​//HiVolda//  
-  * Vidar Faltinsen, ​UNINETT  +  * Vidar Faltinsen, ​//​Uninett// ​
- +
-Referansegruppen vil møtes to ganger i året.+
  
 +Referansegruppen møtes opptil fire ganger i året, hovedsakelig i videokonferanse,​ men gjerne fysiske møter om det er praktisk å legge back-to-back med andre samlinger.
 ===== Mandat ===== ===== Mandat =====
  
Line 57: Line 69:
   * Referansegruppen ​ gir  råd  til  hvordan ​ NAV utvikling ​ bør prioriteres. Rådene fra referansegruppen skal veie tungt.   * Referansegruppen ​ gir  råd  til  hvordan ​ NAV utvikling ​ bør prioriteres. Rådene fra referansegruppen skal veie tungt.
   * Referansegruppen opererer innenfor gjeldende rammer. ​ Rammene fastsettes som før av UNINETT med råd fra [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd).   * Referansegruppen opererer innenfor gjeldende rammer. ​ Rammene fastsettes som før av UNINETT med råd fra [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd).
-  * En del universiteter (særlig NTNU) har gjort egne utvidelser til NAV. Det er viktig å diktuere ​om disse bør eller ikke bør innlemmes i NAV, og da i tilfelle hvordan.+  * En del universiteter (særlig NTNU) har gjort egne utvidelser til NAV. Det er viktig å diskutere ​om disse bør eller ikke bør innlemmes i NAV, og da i tilfelle hvordan.
   * NAV referansegruppen vil også diskutere andre verktøybehov sektoren har, herunder verktøy som tilbys på verkøykasse- og målepåleplattformene. Herunder også integrasjon mellom NAV og andre verktøy (som f.eks. Hobbit/​Xymon).   * NAV referansegruppen vil også diskutere andre verktøybehov sektoren har, herunder verktøy som tilbys på verkøykasse- og målepåleplattformene. Herunder også integrasjon mellom NAV og andre verktøy (som f.eks. Hobbit/​Xymon).
  
  
nav-ref/nav-ref.txt · Last modified: 2023/12/06 08:38 by morten