User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
nav-ref:nav-ref [2018/10/24 10:39]
morten John-Magne er ut
nav-ref:nav-ref [2021/06/02 11:51]
morten [Møter]
Line 39: Line 39:
    * [[navref_240418|24. april 2018 hos UNINETT]]    * [[navref_240418|24. april 2018 hos UNINETT]]
    * [[navref_231018|23. oktober 2018 hos UNINETT]]    * [[navref_231018|23. oktober 2018 hos UNINETT]]
-   ​* ​Neste møte - [[navref_090419|9. april 2019 hos UNINETT]]+   * [[navref_010419|1. april 2019, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_110619|11. juni 2019, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_131119|13. november ​2019 hos Uninett]] 
 +   * [[navref_110220|11. februar 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_120520|12. mai 2020, videokonferanse]] 
 +     * [[navref_120520_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] 
 +   * [[navref_250820|25. august 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_191120|19. november 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_230221|23. februar 2021, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_250521|25. mai 2021, videokonferanse]]
  
 +   * Neste møte: [[navref_210921|21. september 2021, videokonferanse]]
  
 Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]]. Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]].
-===== Deltagere ​i referansegruppen =====+===== Faste deltagere ​i referansegruppen =====
  
-  * Morten Brekkevold, ​UNINETT ​(leder og sekretær) +  * Morten Brekkevold, ​//​Uninett// ​(leder og sekretær) 
-  * Knut-Helge Vindheim, NTNU +  * Hanne Moa, //​Uninett//​ 
-  * Ingeborg Hellemo, UiT +  * Nils-Arild Grav//NTNU// 
-  * Jan Sigurd Refvik, UiO +  * Ingeborg Hellemo, ​//UiT// 
-  * Rune Kittelsen, UiA +  * Jan Sigurd Refvik, ​//UiO// 
-  * Peder Sefland, HiVolda  +  * Rune Kittelsen, ​//UiA// 
-  * Vidar Faltinsen, ​UNINETT  +  * Peder Sefland, ​//HiVolda//  
- +  * Vidar Faltinsen, ​//​Uninett// ​
-Referansegruppen vil møtes to ganger i året.+
  
 +Referansegruppen møtes opptil fire ganger i året, hovedsakelig i videokonferanse,​ men gjerne fysiske møter om det er praktisk å legge back-to-back med andre samlinger.
 ===== Mandat ===== ===== Mandat =====
  
Line 60: Line 70:
   * Referansegruppen ​ gir  råd  til  hvordan ​ NAV utvikling ​ bør prioriteres. Rådene fra referansegruppen skal veie tungt.   * Referansegruppen ​ gir  råd  til  hvordan ​ NAV utvikling ​ bør prioriteres. Rådene fra referansegruppen skal veie tungt.
   * Referansegruppen opererer innenfor gjeldende rammer. ​ Rammene fastsettes som før av UNINETT med råd fra [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd).   * Referansegruppen opererer innenfor gjeldende rammer. ​ Rammene fastsettes som før av UNINETT med råd fra [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd).
-  * En del universiteter (særlig NTNU) har gjort egne utvidelser til NAV. Det er viktig å diktuere ​om disse bør eller ikke bør innlemmes i NAV, og da i tilfelle hvordan.+  * En del universiteter (særlig NTNU) har gjort egne utvidelser til NAV. Det er viktig å diskutere ​om disse bør eller ikke bør innlemmes i NAV, og da i tilfelle hvordan.
   * NAV referansegruppen vil også diskutere andre verktøybehov sektoren har, herunder verktøy som tilbys på verkøykasse- og målepåleplattformene. Herunder også integrasjon mellom NAV og andre verktøy (som f.eks. Hobbit/​Xymon).   * NAV referansegruppen vil også diskutere andre verktøybehov sektoren har, herunder verktøy som tilbys på verkøykasse- og målepåleplattformene. Herunder også integrasjon mellom NAV og andre verktøy (som f.eks. Hobbit/​Xymon).
  
  
nav-ref/nav-ref.txt · Last modified: 2021/11/23 10:21 by morten