User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
nav-ref:nav-ref [2019/11/12 13:49]
morten skriveleif
nav-ref:nav-ref [2021/02/24 10:52]
morten
Line 41: Line 41:
    * [[navref_010419|1. april 2019, videokonferanse]]    * [[navref_010419|1. april 2019, videokonferanse]]
    * [[navref_110619|11. juni 2019, videokonferanse]]    * [[navref_110619|11. juni 2019, videokonferanse]]
-   ​* ​Neste møte - [[navref_131119|13. november 2019, avvikles fysisk ​hos Uninett]] +   * [[navref_131119|13. november 2019 hos Uninett]] 
 +   * [[navref_110220|11. februar 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_120520|12. mai 2020, videokonferanse]] 
 +     * [[navref_120520_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] 
 +   * [[navref_250820|25. august 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_191120|19. november 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_230221|23. februar 2021, videokonferanse]] 
 +    
 +   * Neste møte: [[navref_250521|25. mai 2021, videokonferanse]]
  
 Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]]. Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]].
 ===== Faste deltagere i referansegruppen ===== ===== Faste deltagere i referansegruppen =====
  
-  * Morten Brekkevold, ​UNINETT ​(leder og sekretær) +  * Morten Brekkevold, ​//​Uninett// ​(leder og sekretær) 
-  * Knut-Helge Vindheim, NTNU +  * Hanne Moa, //​Uninett//​ 
-  * Ingeborg Hellemo, UiT +  * Nils-Arild Grav//NTNU// 
-  * Jan Sigurd Refvik, UiO +  * Ingeborg Hellemo, ​//UiT// 
-  * Rune Kittelsen, UiA +  * Jan Sigurd Refvik, ​//UiO// 
-  * Peder Sefland, HiVolda  +  * Rune Kittelsen, ​//UiA// 
-  * Vidar Faltinsen, ​UNINETT  +  * Peder Sefland, ​//HiVolda//  
- +  * Vidar Faltinsen, ​//​Uninett// ​
-Referansegruppen vil møtes to ganger i året.+
  
 +Referansegruppen møtes opptil fire ganger i året, hovedsakelig i videokonferanse,​ men gjerne fysiske møter om det er praktisk å legge back-to-back med andre samlinger.
 ===== Mandat ===== ===== Mandat =====
  
nav-ref/nav-ref.txt · Last modified: 2021/06/02 11:51 by morten