User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
nav-ref:nav-ref [2020/01/29 12:31]
morten lagt inn dato for neste møte
nav-ref:nav-ref [2021/06/02 11:51]
morten [Møter]
Line 42: Line 42:
    * [[navref_110619|11. juni 2019, videokonferanse]]    * [[navref_110619|11. juni 2019, videokonferanse]]
    * [[navref_131119|13. november 2019 hos Uninett]]    * [[navref_131119|13. november 2019 hos Uninett]]
-    +   * [[navref_110220|11. februar ​2020, videokonferanse]] 
-   Neste møte: ​[[navref_110220|11. februar ​2019, videokonferanse]]+   * [[navref_120520|12. mai 2020, videokonferanse]] 
 +     * [[navref_120520_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] 
 +   * [[navref_250820|25. august 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_191120|19. november 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_230221|23. februar 2021, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_250521|25. mai 2021, videokonferanse]]
  
 +   * Neste møte: [[navref_210921|21. september 2021, videokonferanse]]
  
 Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]]. Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]].
Line 50: Line 56:
  
   * Morten Brekkevold, //Uninett// (leder og sekretær)   * Morten Brekkevold, //Uninett// (leder og sekretær)
-  * <​del>​Knut-Helge Vindheim, //NTNU//</​del>​+  * Hanne Moa, //​Uninett//​ 
 +  * Nils-Arild Grav, //NTNU//
   * Ingeborg Hellemo, //UiT//   * Ingeborg Hellemo, //UiT//
   * Jan Sigurd Refvik, //UiO//   * Jan Sigurd Refvik, //UiO//
nav-ref/nav-ref.txt · Last modified: 2021/11/23 10:21 by morten