User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
nav-ref:nav-ref [2021/02/24 09:52]
morten [Møter]
nav-ref:nav-ref [2022/01/03 11:24]
morten [NAV referansegruppe]
Line 5: Line 5:
  
 NAV er åpen kildekode og har en voksende brukerskare utenfor UH-sektoren og Norge. NAV er åpen kildekode og har en voksende brukerskare utenfor UH-sektoren og Norge.
-NAV utvikling styres fra UNINETT. Vår primære målgruppe er UH-sektoren. Det +NAV utvikling styres fra Sikt. Vår primære målgruppe er UH-sektoren. Det 
-er således viktig at de prioriteringer ​UNINETT ​gjør harmonerer med de behov+er således viktig at de prioriteringer ​Sikt gjør harmonerer med de behov
 sektoren har for sin campusnettovervåkning. sektoren har for sin campusnettovervåkning.
  
Line 12: Line 12:
 ved at en NAV-referansegruppe er opprettet. ved at en NAV-referansegruppe er opprettet.
  
-Opprettelsen av NAV referansegruppe ble foreslått av UNINETT ​og presentert+Opprettelsen av NAV referansegruppe ble foreslått av Uninett ​og presentert
 for [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd) i mai 2011. Tiltaket ble for [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd) i mai 2011. Tiltaket ble
-vel mottatt.+vel mottatt. Fra 1. januar 2022 opphørte Uninett som egen organisasjon,​ og inngår i dag i //Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør//​.
  
 =====  Møter ===== =====  Møter =====
Line 48: Line 48:
    * [[navref_191120|19. november 2020, videokonferanse]]    * [[navref_191120|19. november 2020, videokonferanse]]
    * [[navref_230221|23. februar 2021, videokonferanse]]    * [[navref_230221|23. februar 2021, videokonferanse]]
-   ​* ​Neste møte: ​[[navref_250521|25. mai 2021, videokonferanse]]+   * [[navref_250521|25. mai 2021, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_210921|21. september 2021, videokonferanse]] 
 + 
 +   * Neste møte: <​del>​[[navref_110122|11. januar 2022, videokonferanse]]</​del>​ (Avlyst)
  
 Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]]. Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]].
 ===== Faste deltagere i referansegruppen ===== ===== Faste deltagere i referansegruppen =====
  
-  * Morten Brekkevold, //Uninett// (leder og sekretær) +  * Morten Brekkevold, //Sikt// (leder og sekretær) 
-  * Hanne Moa, //Uninett//+  * Hanne Moa, //Sikt//
   * Nils-Arild Grav, //NTNU//   * Nils-Arild Grav, //NTNU//
   * Ingeborg Hellemo, //UiT//   * Ingeborg Hellemo, //UiT//
Line 60: Line 63:
   * Rune Kittelsen, //UiA//   * Rune Kittelsen, //UiA//
   * Peder Sefland, //​HiVolda// ​   * Peder Sefland, //​HiVolda// ​
-  * Vidar Faltinsen, //Uninett// +  * Vidar Faltinsen, //Sikt// 
  
 Referansegruppen møtes opptil fire ganger i året, hovedsakelig i videokonferanse,​ men gjerne fysiske møter om det er praktisk å legge back-to-back med andre samlinger. Referansegruppen møtes opptil fire ganger i året, hovedsakelig i videokonferanse,​ men gjerne fysiske møter om det er praktisk å legge back-to-back med andre samlinger.
Line 67: Line 70:
   * Hensikten er å diskutere NAVs videre utviklingsvei. Utfordringer og forslag til forbedringer,​ samt ønsker ​ om  ny  funksjonalitet diskuteres.   * Hensikten er å diskutere NAVs videre utviklingsvei. Utfordringer og forslag til forbedringer,​ samt ønsker ​ om  ny  funksjonalitet diskuteres.
   * Referansegruppen ​ gir  råd  til  hvordan ​ NAV utvikling ​ bør prioriteres. Rådene fra referansegruppen skal veie tungt.   * Referansegruppen ​ gir  råd  til  hvordan ​ NAV utvikling ​ bør prioriteres. Rådene fra referansegruppen skal veie tungt.
-  * Referansegruppen opererer innenfor gjeldende rammer. ​ Rammene fastsettes som før av UNINETT ​med råd fra [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd).+  * Referansegruppen opererer innenfor gjeldende rammer. ​ Rammene fastsettes som før av Sikt med råd fra [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd).
   * En del universiteter (særlig NTNU) har gjort egne utvidelser til NAV. Det er viktig å diskutere om disse bør eller ikke bør innlemmes i NAV, og da i tilfelle hvordan.   * En del universiteter (særlig NTNU) har gjort egne utvidelser til NAV. Det er viktig å diskutere om disse bør eller ikke bør innlemmes i NAV, og da i tilfelle hvordan.
   * NAV referansegruppen vil også diskutere andre verktøybehov sektoren har, herunder verktøy som tilbys på verkøykasse- og målepåleplattformene. Herunder også integrasjon mellom NAV og andre verktøy (som f.eks. Hobbit/​Xymon).   * NAV referansegruppen vil også diskutere andre verktøybehov sektoren har, herunder verktøy som tilbys på verkøykasse- og målepåleplattformene. Herunder også integrasjon mellom NAV og andre verktøy (som f.eks. Hobbit/​Xymon).
  
  
nav-ref/nav-ref.txt · Last modified: 2022/05/12 12:17 by morten