User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
nav-ref:nav-ref [2022/01/03 11:24]
morten Uninett -> Sikt
nav-ref:nav-ref [2022/01/03 11:24]
morten [NAV referansegruppe]
Line 14: Line 14:
 Opprettelsen av NAV referansegruppe ble foreslått av Uninett og presentert Opprettelsen av NAV referansegruppe ble foreslått av Uninett og presentert
 for [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd) i mai 2011. Tiltaket ble for [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd) i mai 2011. Tiltaket ble
-vel mottatt. Fra 1. januar 2022 opphørte Uninett som egen organisasjoner, og inngår i dag i //Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør//​.+vel mottatt. Fra 1. januar 2022 opphørte Uninett som egen organisasjon, og inngår i dag i //Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør//​.
  
 =====  Møter ===== =====  Møter =====
nav-ref/nav-ref.txt · Last modified: 2022/05/12 12:17 by morten