User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:nav-ref [2018/05/04 10:33]
bredal [Møter]
nav-ref:nav-ref [2021/11/23 10:21] (current)
morten oppdatert møteliste
Line 38: Line 38:
    * [[navref_241017|24. oktober 2017 hos UNINETT]]    * [[navref_241017|24. oktober 2017 hos UNINETT]]
    * [[navref_240418|24. april 2018 hos UNINETT]]    * [[navref_240418|24. april 2018 hos UNINETT]]
-   ​* ​Neste møte - [[navref_231018|23. oktober 2018 hos UNINETT]]+   * [[navref_231018|23. oktober 2018 hos UNINETT]] 
 +   * [[navref_010419|1. april 2019, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_110619|11. juni 2019, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_131119|13. november 2019 hos Uninett]] 
 +   * [[navref_110220|11. februar 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_120520|12. mai 2020, videokonferanse]] 
 +     * [[navref_120520_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] 
 +   * [[navref_250820|25. august 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_191120|19. november 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_230221|23. februar 2021, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_250521|25. mai 2021, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_210921|21. september 2021, videokonferanse]]
  
 +   * Neste møte: [[navref_110122|11. januar 2022, videokonferanse]]
  
 Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]]. Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]].
-===== Deltagere ​i referansegruppen =====+===== Faste deltagere ​i referansegruppen =====
  
-  * Morten Brekkevold, ​UNINETT ​(leder og sekretær) +  * Morten Brekkevold, ​//​Uninett// ​(leder og sekretær) 
-  * John-Magne BredalUNINETT +  * Hanne Moa//Uninett// 
-  * Knut-Helge Vindheim, NTNU +  * Nils-Arild Grav//NTNU// 
-  * Ingeborg Hellemo, UiT +  * Ingeborg Hellemo, ​//UiT// 
-  * Jan Sigurd Refvik, UiO +  * Jan Sigurd Refvik, ​//UiO// 
-  * Rune Kittelsen, UiA +  * Rune Kittelsen, ​//UiA// 
-  * Peder Sefland, HiVolda  +  * Peder Sefland, ​//HiVolda//  
-  * Vidar Faltinsen, ​UNINETT  +  * Vidar Faltinsen, ​//​Uninett// ​
- +
-Referansegruppen vil møtes to ganger i året.+
  
 +Referansegruppen møtes opptil fire ganger i året, hovedsakelig i videokonferanse,​ men gjerne fysiske møter om det er praktisk å legge back-to-back med andre samlinger.
 ===== Mandat ===== ===== Mandat =====
  
Line 60: Line 71:
   * Referansegruppen ​ gir  råd  til  hvordan ​ NAV utvikling ​ bør prioriteres. Rådene fra referansegruppen skal veie tungt.   * Referansegruppen ​ gir  råd  til  hvordan ​ NAV utvikling ​ bør prioriteres. Rådene fra referansegruppen skal veie tungt.
   * Referansegruppen opererer innenfor gjeldende rammer. ​ Rammene fastsettes som før av UNINETT med råd fra [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd).   * Referansegruppen opererer innenfor gjeldende rammer. ​ Rammene fastsettes som før av UNINETT med råd fra [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd).
-  * En del universiteter (særlig NTNU) har gjort egne utvidelser til NAV. Det er viktig å diktuere ​om disse bør eller ikke bør innlemmes i NAV, og da i tilfelle hvordan.+  * En del universiteter (særlig NTNU) har gjort egne utvidelser til NAV. Det er viktig å diskutere ​om disse bør eller ikke bør innlemmes i NAV, og da i tilfelle hvordan.
   * NAV referansegruppen vil også diskutere andre verktøybehov sektoren har, herunder verktøy som tilbys på verkøykasse- og målepåleplattformene. Herunder også integrasjon mellom NAV og andre verktøy (som f.eks. Hobbit/​Xymon).   * NAV referansegruppen vil også diskutere andre verktøybehov sektoren har, herunder verktøy som tilbys på verkøykasse- og målepåleplattformene. Herunder også integrasjon mellom NAV og andre verktøy (som f.eks. Hobbit/​Xymon).
  
  
nav-ref/nav-ref.1525422831.txt.gz · Last modified: 2018/05/04 10:33 by bredal