User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:nav-ref [2020/01/29 12:31]
morten lagt inn dato for neste møte
nav-ref:nav-ref [2021/11/23 10:21] (current)
morten oppdatert møteliste
Line 42: Line 42:
    * [[navref_110619|11. juni 2019, videokonferanse]]    * [[navref_110619|11. juni 2019, videokonferanse]]
    * [[navref_131119|13. november 2019 hos Uninett]]    * [[navref_131119|13. november 2019 hos Uninett]]
-    +   * [[navref_110220|11. februar ​2020, videokonferanse]] 
-   Neste møte: ​[[navref_110220|11. februar ​2019, videokonferanse]]+   * [[navref_120520|12. mai 2020, videokonferanse]] 
 +     * [[navref_120520_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] 
 +   * [[navref_250820|25. august 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_191120|19. november 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_230221|23. februar 2021, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_250521|25. mai 2021, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_210921|21. september 2021, videokonferanse]]
  
 +   * Neste møte: [[navref_110122|11. januar 2022, videokonferanse]]
  
 Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]]. Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]].
Line 50: Line 57:
  
   * Morten Brekkevold, //Uninett// (leder og sekretær)   * Morten Brekkevold, //Uninett// (leder og sekretær)
-  * <​del>​Knut-Helge Vindheim, //NTNU//</​del>​+  * Hanne Moa, //​Uninett//​ 
 +  * Nils-Arild Grav, //NTNU//
   * Ingeborg Hellemo, //UiT//   * Ingeborg Hellemo, //UiT//
   * Jan Sigurd Refvik, //UiO//   * Jan Sigurd Refvik, //UiO//
nav-ref/nav-ref.1580297474.txt.gz · Last modified: 2020/01/29 12:31 by morten