User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_010419

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
nav-ref:navref_010419 [2019/04/12 07:40]
morten ferdig referat til gjennomgang
nav-ref:navref_010419 [2019/05/07 11:43]
hmpf [Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen]
Line 101: Line 101:
   * Knut-Helge snakket en del om sin bruk av REST-API mot eget utstyr. Det er litt uavklart hvorvidt dette er proprietære API-er, eller om det faktisk er snakk om RESTCONF. Det vi vet er at HP bruker RESTCONF. Cisco støtter både NETCONF og RESTCONF.   * Knut-Helge snakket en del om sin bruk av REST-API mot eget utstyr. Det er litt uavklart hvorvidt dette er proprietære API-er, eller om det faktisk er snakk om RESTCONF. Det vi vet er at HP bruker RESTCONF. Cisco støtter både NETCONF og RESTCONF.
  
-  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Knut-Helge lurer også på om VLAN-dropdowns i PortAdmin kan få med VLAN-beskrivelse/​nav i tillegg til ID.+  * **[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1935|#1935]]** Knut-Helge lurer også på om VLAN-dropdowns i PortAdmin kan få med VLAN-beskrivelse/​nav i tillegg til ID.
  
   * Knut-Helge har flyttet mye funksjonalitet ut av PortAdmin til et egenutviklet verktøy pga. utbredelsen av 802.1X-autentisering på NTNU. 802.1X gjør mye av funksjonaliteten i PortAdmin overflødig - men shutdown/​enable og evt. port description-setting er fremdeles aktuelt.   * Knut-Helge har flyttet mye funksjonalitet ut av PortAdmin til et egenutviklet verktøy pga. utbredelsen av 802.1X-autentisering på NTNU. 802.1X gjør mye av funksjonaliteten i PortAdmin overflødig - men shutdown/​enable og evt. port description-setting er fremdeles aktuelt.
  
-  *  **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Kan NAV vise mer informasjon om 802.1X-enablede porter?+  *  **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1936|#1936]]** Kan NAV vise mer informasjon om 802.1X-enablede porter?
     * ipdevinfo viser native-vlan men ikke aktivt 802.1X-vlan f.eks. Disse er forskjellige verdier.     * ipdevinfo viser native-vlan men ikke aktivt 802.1X-vlan f.eks. Disse er forskjellige verdier.
-    * Man trenger å grave i hvorvidt det er forskjell på hvor man henter denne informasjonen fra mellom MAB og 802.1X.+    * Man trenger å grave i hvorvidt det er forskjell på hvor man henter denne informasjonen fra mellom MAB (Mac Authentication Bypass) ​og 802.1X.
   * Han har også et eget verktøy for innsamling av DOM-data på HP. Koblet mot NAV for å vise data fra begge ender av en link.   * Han har også et eget verktøy for innsamling av DOM-data på HP. Koblet mot NAV for å vise data fra begge ender av en link.
     * DOMdata samles fra HP over REST-API     * DOMdata samles fra HP over REST-API
Line 121: Line 121:
 UiA: UiA:
  
-  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Kan man få bedre rapportering av utstyr og serienumre (inkl. chassis, modul, fan, psu) som kan eksporteres til Excel, mht. å sjekke informasjonen mot end-of-life-informasjon fra leverandør (f.eks. bortfall av garanti).+  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1937|#1937]]** Kan man få bedre rapportering av utstyr og serienumre (inkl. chassis, modul, fan, psu) som kan eksporteres til Excel, mht. å sjekke informasjonen mot end-of-life-informasjon fra leverandør (f.eks. bortfall av garanti).
     * En del lignende rapporter fins allerede i NAVs rapportgenerator,​ så det skal neppe mye til for å tilpasse disse.     * En del lignende rapporter fins allerede i NAVs rapportgenerator,​ så det skal neppe mye til for å tilpasse disse.
   * Har installert en del nye PDU-er fra APC, men disse støttes dårlig av PDU-widget på NAVs dashboard. Diskusjonen på e-post har konkludert med at widgeten er alt for spesifikt rettet mot de modellene Uninett har på sitt serverrom, og bør like gjerne fjernes fra NAV. I stedet har man det generiske "​sensors in racks"​-systemet,​ hvor man kan bygge sin egen visning av disse dataene. Detaljene ble derfor ikke diskutert i møtet.   * Har installert en del nye PDU-er fra APC, men disse støttes dårlig av PDU-widget på NAVs dashboard. Diskusjonen på e-post har konkludert med at widgeten er alt for spesifikt rettet mot de modellene Uninett har på sitt serverrom, og bør like gjerne fjernes fra NAV. I stedet har man det generiske "​sensors in racks"​-systemet,​ hvor man kan bygge sin egen visning av disse dataene. Detaljene ble derfor ikke diskutert i møtet.
nav-ref/navref_010419.txt · Last modified: 2019/05/14 12:53 by morten