User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_010419

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
nav-ref:navref_010419 [2019/05/07 13:40]
hmpf [Del 2 - Fokus for videre utvikling/tilbakemelding]
nav-ref:navref_010419 [2019/05/07 13:51]
hmpf [Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen]
Line 121: Line 121:
 UiA: UiA:
  
-  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Kan man få bedre rapportering av utstyr og serienumre (inkl. chassis, modul, fan, psu) som kan eksporteres til Excel, mht. å sjekke informasjonen mot end-of-life-informasjon fra leverandør (f.eks. bortfall av garanti).+  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1937|#1937]]** Kan man få bedre rapportering av utstyr og serienumre (inkl. chassis, modul, fan, psu) som kan eksporteres til Excel, mht. å sjekke informasjonen mot end-of-life-informasjon fra leverandør (f.eks. bortfall av garanti).
     * En del lignende rapporter fins allerede i NAVs rapportgenerator,​ så det skal neppe mye til for å tilpasse disse.     * En del lignende rapporter fins allerede i NAVs rapportgenerator,​ så det skal neppe mye til for å tilpasse disse.
   * Har installert en del nye PDU-er fra APC, men disse støttes dårlig av PDU-widget på NAVs dashboard. Diskusjonen på e-post har konkludert med at widgeten er alt for spesifikt rettet mot de modellene Uninett har på sitt serverrom, og bør like gjerne fjernes fra NAV. I stedet har man det generiske "​sensors in racks"​-systemet,​ hvor man kan bygge sin egen visning av disse dataene. Detaljene ble derfor ikke diskutert i møtet.   * Har installert en del nye PDU-er fra APC, men disse støttes dårlig av PDU-widget på NAVs dashboard. Diskusjonen på e-post har konkludert med at widgeten er alt for spesifikt rettet mot de modellene Uninett har på sitt serverrom, og bør like gjerne fjernes fra NAV. I stedet har man det generiske "​sensors in racks"​-systemet,​ hvor man kan bygge sin egen visning av disse dataene. Detaljene ble derfor ikke diskutert i møtet.
Line 129: Line 129:
   * Tar opp PoE igjen. Egentlig en sak om oppfølging av det som er referatført. **Alle bør kvittere for at referatet er lest og godkjent**.   * Tar opp PoE igjen. Egentlig en sak om oppfølging av det som er referatført. **Alle bør kvittere for at referatet er lest og godkjent**.
    * PoE-forbruk per port er fremdeles viktig.    * PoE-forbruk per port er fremdeles viktig.
-   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** KHV lurer på om man kan slå PoE av/på med PortAdmin? Svaret foreløpig er: Nei.+   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1938|#1938]]** KHV lurer på om man kan slå PoE av/på med PortAdmin? Svaret foreløpig er: Nei.
  
 UiO: UiO:
Line 137: Line 137:
 NTNU: NTNU:
  
-  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Som tidligere nevnt, er det et problem med hastighet i API-et, i alle fall på NTNUs verktøykasse. +  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1939|#1939]]** Som tidligere nevnt, er det et problem med hastighet i API-et, i alle fall på NTNUs verktøykasse. 
-  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Tilsyhnelatende ​gjør ikke NAV en fullstendig sletting av all inventory-informasjon når det detekteres at en boks har byttet serial. +  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1940|#1940]]** Tilsynelatende ​gjør ikke NAV en fullstendig sletting av all inventory-informasjon når det detekteres at en boks har byttet serial. 
-  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|BUG]]** Interface-informasjons-popups i statusverktøyet har en tendens til å henge seg opp.+  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1941|#1941 (BUG)]]** Interface-informasjons-popups i statusverktøyet har en tendens til å henge seg opp.
  
 UiT: UiT:
nav-ref/navref_010419.txt · Last modified: 2019/05/14 14:53 by morten