User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_010419

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
nav-ref:navref_010419 [2019/05/07 13:43]
hmpf [Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen]
nav-ref:navref_010419 [2019/05/07 13:51]
hmpf [Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen]
Line 129: Line 129:
   * Tar opp PoE igjen. Egentlig en sak om oppfølging av det som er referatført. **Alle bør kvittere for at referatet er lest og godkjent**.   * Tar opp PoE igjen. Egentlig en sak om oppfølging av det som er referatført. **Alle bør kvittere for at referatet er lest og godkjent**.
    * PoE-forbruk per port er fremdeles viktig.    * PoE-forbruk per port er fremdeles viktig.
-   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** KHV lurer på om man kan slå PoE av/på med PortAdmin? Svaret foreløpig er: Nei.+   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1938|#1938]]** KHV lurer på om man kan slå PoE av/på med PortAdmin? Svaret foreløpig er: Nei.
  
 UiO: UiO:
Line 137: Line 137:
 NTNU: NTNU:
  
-  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Som tidligere nevnt, er det et problem med hastighet i API-et, i alle fall på NTNUs verktøykasse. +  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1939|#1939]]** Som tidligere nevnt, er det et problem med hastighet i API-et, i alle fall på NTNUs verktøykasse. 
-  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Tilsyhnelatende ​gjør ikke NAV en fullstendig sletting av all inventory-informasjon når det detekteres at en boks har byttet serial. +  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1940|#1940]]** Tilsynelatende ​gjør ikke NAV en fullstendig sletting av all inventory-informasjon når det detekteres at en boks har byttet serial. 
-  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|BUG]]** Interface-informasjons-popups i statusverktøyet har en tendens til å henge seg opp.+  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1941|#1941 (BUG)]]** Interface-informasjons-popups i statusverktøyet har en tendens til å henge seg opp.
  
 UiT: UiT:
nav-ref/navref_010419.txt · Last modified: 2019/05/14 14:53 by morten