User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_010419

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_010419 [2019/05/07 13:43]
hmpf [Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen]
nav-ref:navref_010419 [2019/05/14 14:53]
morten Endringer basert på tilbakemeldinger fra Knut-Helge
Line 99: Line 99:
 En rekke innspill fra Knut-Helge fulgte: En rekke innspill fra Knut-Helge fulgte:
  
-  * Knut-Helge snakket en del om sin bruk av REST-API mot eget utstyr. Det er litt uavklart hvorvidt dette er proprietære API-er, eller om det faktisk er snakk om RESTCONF. Det vi vet er at HP bruker ​RESTCONF. Cisco støtter både NETCONF og RESTCONF.+  * Knut-Helge snakket en del om sin bruk av REST-API mot eget utstyr. Det er litt uavklart hvorvidt dette er proprietære API-er, eller om det faktisk er snakk om RESTCONF. Cisco støtter både NETCONF og RESTCONF. Litt mer usikkert hva HP støtter.
  
   * **[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1935|#​1935]]** Knut-Helge lurer også på om VLAN-dropdowns i PortAdmin kan få med VLAN-beskrivelse/​nav i tillegg til ID.   * **[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1935|#​1935]]** Knut-Helge lurer også på om VLAN-dropdowns i PortAdmin kan få med VLAN-beskrivelse/​nav i tillegg til ID.
  
-  * Knut-Helge har flyttet mye funksjonalitet ut av PortAdmin til et egenutviklet verktøy pga. utbredelsen av 802.1X-autentisering på NTNU. 802.1X gjør mye av funksjonaliteten i PortAdmin overflødig - men shutdown/​enable og evt. port description-setting ​er fremdeles ​aktuelt.+  * Knut-Helge har flyttet mye funksjonalitet ut av PortAdmin til et egenutviklet verktøy pga. utbredelsen av 802.1X-autentisering på NTNU. 802.1X gjør mye av funksjonaliteten i PortAdmin overflødig - men shutdown/​enable og trunk-redigering ​er fremdeles ​aktuelle funksjoner i PortAdmin.
  
   *  **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1936|#​1936]]** Kan NAV vise mer informasjon om 802.1X-enablede porter?   *  **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1936|#​1936]]** Kan NAV vise mer informasjon om 802.1X-enablede porter?
Line 129: Line 129:
   * Tar opp PoE igjen. Egentlig en sak om oppfølging av det som er referatført. **Alle bør kvittere for at referatet er lest og godkjent**.   * Tar opp PoE igjen. Egentlig en sak om oppfølging av det som er referatført. **Alle bør kvittere for at referatet er lest og godkjent**.
    * PoE-forbruk per port er fremdeles viktig.    * PoE-forbruk per port er fremdeles viktig.
-   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** KHV lurer på om man kan slå PoE av/på med PortAdmin? Svaret foreløpig er: Nei.+   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1938|#1938]]** KHV lurer på om man kan slå PoE av/på med PortAdmin? Svaret foreløpig er: Nei.
  
 UiO: UiO:
Line 137: Line 137:
 NTNU: NTNU:
  
-  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Som tidligere nevnt, er det et problem med hastighet i API-et, i alle fall på NTNUs verktøykasse. +  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1939|#1939]]** Som tidligere nevnt, er det et problem med hastighet i API-et, i alle fall på NTNUs verktøykasse. 
-  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Tilsyhnelatende ​gjør ikke NAV en fullstendig sletting av all inventory-informasjon når det detekteres at en boks har byttet serial. +  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1940|#1940]]** Tilsynelatende ​gjør ikke NAV en fullstendig sletting av all inventory-informasjon når det detekteres at en boks har byttet serial. 
-  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|BUG]]** Interface-informasjons-popups i statusverktøyet har en tendens til å henge seg opp.+  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1941|#1941 (BUG)]]** Interface-informasjons-popups i statusverktøyet har en tendens til å henge seg opp.
  
 UiT: UiT:
nav-ref/navref_010419.txt · Last modified: 2019/05/14 14:53 by morten