User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_010419

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_010419 [2019/04/12 07:40]
morten ferdig referat til gjennomgang
nav-ref:navref_010419 [2019/05/14 12:53] (current)
morten Endringer basert på tilbakemeldinger fra Knut-Helge
Line 99: Line 99:
 En rekke innspill fra Knut-Helge fulgte: En rekke innspill fra Knut-Helge fulgte:
  
-  * Knut-Helge snakket en del om sin bruk av REST-API mot eget utstyr. Det er litt uavklart hvorvidt dette er proprietære API-er, eller om det faktisk er snakk om RESTCONF. Det vi vet er at HP bruker ​RESTCONF. Cisco støtter både NETCONF og RESTCONF.+  * Knut-Helge snakket en del om sin bruk av REST-API mot eget utstyr. Det er litt uavklart hvorvidt dette er proprietære API-er, eller om det faktisk er snakk om RESTCONF. Cisco støtter både NETCONF og RESTCONF. Litt mer usikkert hva HP støtter.
  
-  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Knut-Helge lurer også på om VLAN-dropdowns i PortAdmin kan få med VLAN-beskrivelse/​nav i tillegg til ID.+  * **[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1935|#1935]]** Knut-Helge lurer også på om VLAN-dropdowns i PortAdmin kan få med VLAN-beskrivelse/​nav i tillegg til ID.
  
-  * Knut-Helge har flyttet mye funksjonalitet ut av PortAdmin til et egenutviklet verktøy pga. utbredelsen av 802.1X-autentisering på NTNU. 802.1X gjør mye av funksjonaliteten i PortAdmin overflødig - men shutdown/​enable og evt. port description-setting ​er fremdeles ​aktuelt.+  * Knut-Helge har flyttet mye funksjonalitet ut av PortAdmin til et egenutviklet verktøy pga. utbredelsen av 802.1X-autentisering på NTNU. 802.1X gjør mye av funksjonaliteten i PortAdmin overflødig - men shutdown/​enable og trunk-redigering ​er fremdeles ​aktuelle funksjoner i PortAdmin.
  
-  *  **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Kan NAV vise mer informasjon om 802.1X-enablede porter?+  *  **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1936|#1936]]** Kan NAV vise mer informasjon om 802.1X-enablede porter?
     * ipdevinfo viser native-vlan men ikke aktivt 802.1X-vlan f.eks. Disse er forskjellige verdier.     * ipdevinfo viser native-vlan men ikke aktivt 802.1X-vlan f.eks. Disse er forskjellige verdier.
-    * Man trenger å grave i hvorvidt det er forskjell på hvor man henter denne informasjonen fra mellom MAB og 802.1X.+    * Man trenger å grave i hvorvidt det er forskjell på hvor man henter denne informasjonen fra mellom MAB (Mac Authentication Bypass) ​og 802.1X.
   * Han har også et eget verktøy for innsamling av DOM-data på HP. Koblet mot NAV for å vise data fra begge ender av en link.   * Han har også et eget verktøy for innsamling av DOM-data på HP. Koblet mot NAV for å vise data fra begge ender av en link.
     * DOMdata samles fra HP over REST-API     * DOMdata samles fra HP over REST-API
Line 121: Line 121:
 UiA: UiA:
  
-  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Kan man få bedre rapportering av utstyr og serienumre (inkl. chassis, modul, fan, psu) som kan eksporteres til Excel, mht. å sjekke informasjonen mot end-of-life-informasjon fra leverandør (f.eks. bortfall av garanti).+  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1937|#1937]]** Kan man få bedre rapportering av utstyr og serienumre (inkl. chassis, modul, fan, psu) som kan eksporteres til Excel, mht. å sjekke informasjonen mot end-of-life-informasjon fra leverandør (f.eks. bortfall av garanti).
     * En del lignende rapporter fins allerede i NAVs rapportgenerator,​ så det skal neppe mye til for å tilpasse disse.     * En del lignende rapporter fins allerede i NAVs rapportgenerator,​ så det skal neppe mye til for å tilpasse disse.
   * Har installert en del nye PDU-er fra APC, men disse støttes dårlig av PDU-widget på NAVs dashboard. Diskusjonen på e-post har konkludert med at widgeten er alt for spesifikt rettet mot de modellene Uninett har på sitt serverrom, og bør like gjerne fjernes fra NAV. I stedet har man det generiske "​sensors in racks"​-systemet,​ hvor man kan bygge sin egen visning av disse dataene. Detaljene ble derfor ikke diskutert i møtet.   * Har installert en del nye PDU-er fra APC, men disse støttes dårlig av PDU-widget på NAVs dashboard. Diskusjonen på e-post har konkludert med at widgeten er alt for spesifikt rettet mot de modellene Uninett har på sitt serverrom, og bør like gjerne fjernes fra NAV. I stedet har man det generiske "​sensors in racks"​-systemet,​ hvor man kan bygge sin egen visning av disse dataene. Detaljene ble derfor ikke diskutert i møtet.
Line 129: Line 129:
   * Tar opp PoE igjen. Egentlig en sak om oppfølging av det som er referatført. **Alle bør kvittere for at referatet er lest og godkjent**.   * Tar opp PoE igjen. Egentlig en sak om oppfølging av det som er referatført. **Alle bør kvittere for at referatet er lest og godkjent**.
    * PoE-forbruk per port er fremdeles viktig.    * PoE-forbruk per port er fremdeles viktig.
-   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** KHV lurer på om man kan slå PoE av/på med PortAdmin? Svaret foreløpig er: Nei.+   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1938|#1938]]** KHV lurer på om man kan slå PoE av/på med PortAdmin? Svaret foreløpig er: Nei.
  
 UiO: UiO:
Line 137: Line 137:
 NTNU: NTNU:
  
-  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Som tidligere nevnt, er det et problem med hastighet i API-et, i alle fall på NTNUs verktøykasse. +  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1939|#1939]]** Som tidligere nevnt, er det et problem med hastighet i API-et, i alle fall på NTNUs verktøykasse. 
-  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Tilsyhnelatende ​gjør ikke NAV en fullstendig sletting av all inventory-informasjon når det detekteres at en boks har byttet serial. +  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1940|#1940]]** Tilsynelatende ​gjør ikke NAV en fullstendig sletting av all inventory-informasjon når det detekteres at en boks har byttet serial. 
-  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|BUG]]** Interface-informasjons-popups i statusverktøyet har en tendens til å henge seg opp.+  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1941|#1941 (BUG)]]** Interface-informasjons-popups i statusverktøyet har en tendens til å henge seg opp.
  
 UiT: UiT:
nav-ref/navref_010419.1555054822.txt.gz · Last modified: 2019/04/12 07:40 by morten