User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_041013

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nav-ref:navref_041013 [2013/10/16 13:40]
mvold@uninett.no [Referat]
nav-ref:navref_041013 [2015/11/13 13:33]
Line 1: Line 1:
-====== NAV referansegruppemøte 4. oktober 2013 ====== 
-[[nav-ref|NAV-ref Home]] 
- 
-Tilstede: 
-  * John-Magne Bredal, UNINETT ​ 
-  * Morten Brekkevold, UNINETT 
-  * Vidar Faltinsen, UNINETT (frem til ca. 13:40) 
-  * Rune Kittelsen, UiA 
-  * Jan Sigurd Refvik, UiO 
-  * Peder Sefland, HiVolda 
-  * Gro-Anita Vindheim, NTNU 
- 
-Forfall: 
-  * Børge Brunes, UiT 
-===== Agenda ===== 
- 
-Møtet var i Teknobyen, Trondheim og varte fra kl. 09-15, avbrutt av lunsj. 
- 
-  - Status gjeldende arbeidsliste m/demo 
-  - Innspill til implementasjonsdetaljer. 
-  - Innspill fra referansegruppen,​ nye utfordringer 
-  - Dato for neste møte. 
- 
-===== Referat ===== 
-Møtet åpnet med en gjennomgang og demonstrasjon av fullførte punkter fra arbeidslisten. Noen av funksjonene som ble demonstrert,​ med tilbakemeldinger fra gruppen: 
-  * Samlet infoside 
-    * NTNU: Søk kan gi veldig mange treff og VLAN-info, som er mest interessant for oss, havner nederst på siden og man må lete etter det. Hva kan gjøres med dette? 
-  * Neighbors-kart i ipdevinfo 
-    * Gjentatt ønske: Mulighet for å kvittere vekk "​kjente"​ ukjente bokser som NAV ikke skal bry seg om. 
-  * Port details (ipdevinfo) 
-    * NTNU: Sortere VLAN i stigende rekkefølge 
-  * Affected-fane i ipdevinfo 
-    * Kan tittelen endres fra "​affected"​ til "What if?" ? 
-    * Kan overskriften "​devices going down" endres til "​devices unreachable"?​ 
-    * Trenger liste over affekterte organisasjoner (mulig det er der allerede, men at datagrunnlaget mangler fra demo-installasjonen) 
-      * I såfall, overskriften bør alltid være der, selv om listen er tom. 
-  * IP Device groups erstatter subcategories,​ 
-    * Ønske om at grupper skal være søkbare i navbar 
-    * Utstyr i en gruppe må kunne redigeres på gruppens side i SeedDB, ikke som et helt separat grensesnitt som nå. 
-  * Netmap 
-    * HiVolda: Hva kan vi gjøre om naboskap som vises ikke er riktig? 
-      * Svar: Følg howto for debugging av topologiproblemer før feilen rapporteres til utviklerne. 
-    * UiA: Indikeres linker som er nede i kartet? 
-      * Svar: Nei. 
-    * Diskusjon rundt hvordan man skal lastfargelegge der det er flere parallelle linker. Et vanskelig problem. 
-    * Spørsmål: Kan man filtrere kartet på organisasjon?​ 
-      * Svar: Hva skal man filtrere på? Boks-organisasjon eller VLAN-organisasjon?​ Forskjellige installasjoner bruker organisasjonstilknytninger på forskjellige måter i NAV. 
-    * Eksport til SVG fungerer bare i Chrome: Eksport-knappen er usynlig i andre nettlesere - det er ikke bra, den bør være synlig, men disablet i andre nettlesere. 
-  * Opplasting av bilder pr. rom 
-    * Spørsmål/​diskusjon rundt tilgangsmekanismer rundt de opplastede bildene. 
-  * IP-adresseforbruksgrafer pr. VLAN 
-    * HiVolda: Gjenytrer ønske om bedret mulighet til å se små prefix i "​subnet matrix"​-verktøyet. 
- 
-  * Demo av hvordan vi så langt har integrert Graphite som erstatning for Cricket 
-    * Berettiget ønske om samlet inn/​ut-trafikkgraf pr. port, og mulighet til å vise grafer for alle porter på en boks på samme side. 
-    * Spørsmål om hvorvidt ipdevpolls prioritering av jobber kan konfigureres på noe vis. 
-      * Svar: Nei, ipdevpoll har ingen spesiell prioritering overhodet. 
-      * Etterpåklokt svar: ipdevpoll sorterer jobber i kjøre etter hvor lenge siden sist de ble kjørt, slik at om flere jobber skal starte samtidig, starter de som har "​ventet"​ lengst. 
-    * Spørsmål om utvidelse til flere teller pr interface 
-      * Svar: Dette var vanskelig med Cricket/​rrdtool,​ problemfritt med Graphite. 
-    * Spørsmål om aggregering av statistikk 
-      * Svar: I motsetning til Cricket/​rrdtool kan alle slike parametere konfigureres direkte inn i Graphite sin carbon-backend. 
-    * Spørsmål om migrering 
-      * Svar: Vi har skrevet script for migrering av RRD-data over til Graphite. 
- 
-  * Filtrert dumping og innrulling av data er implementert,​ og vil lette evt. uttesting av nye versjoner med produksjonsdata på midlertidige/​virtuelle maskiner 
-    * Flere er mer interessert i å delta i betatesting med dette. 
-  
- 
-<note important>​Dette referatet er fremdeles under utarbeidelse</​note>​ 
-==== Innkomne momenter i tilfeldig rekkefølge ==== 
-==== Nye punkter til arbeidsliste ==== 
  
nav-ref/navref_041013.txt · Last modified: 2015/11/13 13:33 (external edit)