User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_090413

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nav-ref:navref_090413 [2013/04/10 10:46]
mvold@uninett.no created
nav-ref:navref_090413 [2015/11/13 13:33]
Line 1: Line 1:
-====== NAV referansegruppemøte 9. april 2013 ====== 
-[[nav-ref|NAV-ref Home]] 
- 
-Tilstede: 
-  * Morten Brekkevold, UNINETT 
-  * John-Magne Bredal, UNINETT ​ 
-  * Børge Brunes, UiTø 
-  * Vidar Faltinsen, UNINETT 
-  * Rune Kittelsen, UiA 
-  * Jan Sigurd Refvik, UiO 
-  * Peder Sefland, HiVolda 
-  * Gro-Anita Vindheim, NTNU 
- 
-===== Agenda ===== 
- 
-Møtet var i Teknobyen, Trondheim og varte fra kl. 09-15, avbrutt av lunsj. 
- 
-  - Status gjeldende arbeidsliste. 
-  - Innspill til implementasjonsdetaljer. 
-  - Åpent forum. 
-  - Dato for neste møte. 
- 
  
nav-ref/navref_090413.txt · Last modified: 2015/11/13 13:33 (external edit)