User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_090413

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_090413 [2013/04/15 12:19]
mvold@uninett.no [Nye punkter til arbeidsliste]
nav-ref:navref_090413 [2013/04/16 13:30]
mvold@uninett.no [Nye punkter til arbeidsliste]
Line 54: Line 54:
   * GBICs blir sett som moduler av NAV (dette er en begrensning i klassifiseringen som er tilgjengelig i ENTITY-MIB).   * GBICs blir sett som moduler av NAV (dette er en begrensning i klassifiseringen som er tilgjengelig i ENTITY-MIB).
     * Forslag om at NAV behandler "​moduler"​ som står i porter annerleder.     * Forslag om at NAV behandler "​moduler"​ som står i porter annerleder.
-    * Et mulig problem med dette er FEX (fiber extenders) på Nexus, som er en slags fremskutt modul koblet i en vanlig port. Hvordan kan man skille mellom dette?+    * Et mulig problem med dette er FEX (fabric extender) på Nexus, som er en slags fremskutt modul koblet i en vanlig port. Hvordan kan man skille mellom dette?
   * Såvidt en diskusjon rundt et nett av flere NAV-installasjoner som rapporterer til en sentral super-NAV, noe som ble diskutert med det danske forsningsnettet for et år siden.   * Såvidt en diskusjon rundt et nett av flere NAV-installasjoner som rapporterer til en sentral super-NAV, noe som ble diskutert med det danske forsningsnettet for et år siden.
 ==== Nye punkter til arbeidsliste ==== ==== Nye punkter til arbeidsliste ====
   * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169154|LP#​1169154]] Transceivers should have their own class instead of counting as modules   * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169154|LP#​1169154]] Transceivers should have their own class instead of counting as modules
- +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169166|LP#​1169166]] Community strings should be censored in the SeedDB netbox listing 
-<​note>​flere kommer</note>+  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169527|LP#​1169527]] Detect topology of unrouted VLANs 
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169532|LP#​1169532]] Script to filter NAV database dumps 
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169550|LP#​1169550]] Model virtual stacks to enable alerts on stack degradation 
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169553|LP#​1169553]] Collect traffic statistics for physical ports and merge with switch-ports and router-interfaces in Cricket to a common ports tree 
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169179|LP#​1169179]] Database of room pictures 
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169557|LP#​1169557]] Room and Organization opt fields should be replaced with a arbitrary variable=value scheme 
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169559|LP#​1169559]] Print button for Netmap 
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/1169562|LP#​1169562]] Collect power statistics from APC equipment
  
nav-ref/navref_090413.txt · Last modified: 2015/11/13 13:33 (external edit)