User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_090413

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
nav-ref:navref_090413 [2013/04/15 12:32]
mvold@uninett.no [Nye punkter til arbeidsliste]
nav-ref:navref_090413 [2013/04/16 13:11]
mvold@uninett.no [Nye punkter til arbeidsliste]
Line 54: Line 54:
   * GBICs blir sett som moduler av NAV (dette er en begrensning i klassifiseringen som er tilgjengelig i ENTITY-MIB).   * GBICs blir sett som moduler av NAV (dette er en begrensning i klassifiseringen som er tilgjengelig i ENTITY-MIB).
     * Forslag om at NAV behandler "​moduler"​ som står i porter annerleder.     * Forslag om at NAV behandler "​moduler"​ som står i porter annerleder.
-    * Et mulig problem med dette er FEX (fiber extenders) på Nexus, som er en slags fremskutt modul koblet i en vanlig port. Hvordan kan man skille mellom dette?+    * Et mulig problem med dette er FEX (fabric extender) på Nexus, som er en slags fremskutt modul koblet i en vanlig port. Hvordan kan man skille mellom dette?
   * Såvidt en diskusjon rundt et nett av flere NAV-installasjoner som rapporterer til en sentral super-NAV, noe som ble diskutert med det danske forsningsnettet for et år siden.   * Såvidt en diskusjon rundt et nett av flere NAV-installasjoner som rapporterer til en sentral super-NAV, noe som ble diskutert med det danske forsningsnettet for et år siden.
 ==== Nye punkter til arbeidsliste ==== ==== Nye punkter til arbeidsliste ====
   * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169154|LP#​1169154]] Transceivers should have their own class instead of counting as modules   * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169154|LP#​1169154]] Transceivers should have their own class instead of counting as modules
   * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169166|LP#​1169166]] Community strings should be censored in the SeedDB netbox listing   * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169166|LP#​1169166]] Community strings should be censored in the SeedDB netbox listing
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169527|LP#​1169527]] Detect topology of unrouted VLANs
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169532|LP#​1169532]] Script to filter NAV database dumps
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169550|LP#​1169550]] Model virtual stacks to enable alerts on stack degradation
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169553|LP#​1169553]] Collect traffic statistics for physical ports and merge with switch-ports and router-interfaces in Cricket to a common ports tree
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169179|LP#​1169179]] Database of room pictures
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169557|LP#​1169557]] Room and Organization opt fields should be replaced with a arbitrary variable=value scheme
 +
  
 <​note>​flere kommer</​note>​ <​note>​flere kommer</​note>​
nav-ref/navref_090413.txt · Last modified: 2015/11/13 13:33 (external edit)