User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_090413

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_090413 [2013/04/10 12:39]
mvold@uninett.no
nav-ref:navref_090413 [2015/11/13 13:33] (current)
Line 28: Line 28:
   - Innspill til implementasjonsdetaljer.   - Innspill til implementasjonsdetaljer.
     * Tre dårlig spesifiserte oppgaver fra arbeidslisten ble lagt frem.     * Tre dårlig spesifiserte oppgaver fra arbeidslisten ble lagt frem.
-    * Det ble gitt tilbakemeldinger på hva som bør omfattes av LP#1069763 og LP#1062288, mens det ble besluttet at LP#1062286 utgår fra arbeidslisten,​ da funksjonaliteten er alt for NTNU-spesifikk. ​+    * Det ble gitt tilbakemeldinger på hva som bør omfattes av [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1069763|LP#1069763]] og [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1062288|LP#1062288]], mens det ble besluttet at [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1062286|LP#1062286]] utgår fra arbeidslisten,​ da funksjonaliteten er alt for NTNU-spesifikk. ​
     * John-Magne presenterte utviklernes planer for innføring av Foundation som rammeverk for ny webdesign, og demonstrerte en prototyp av nytt grensesnitt.     * John-Magne presenterte utviklernes planer for innføring av Foundation som rammeverk for ny webdesign, og demonstrerte en prototyp av nytt grensesnitt.
   - Åpent forum.   - Åpent forum.
Line 36: Line 36:
     * En Cricket-basert løsning for statistikkinnsamling fra fysiske porter som hverken er klassifisert som ruterporter eller switcheporter ble demonstrert. Det ble enighet om at vi kan oppheve det kunstige skillet mellom port-typer i Crickets grensesnitt,​ ved å legge all port-statistikk under ett og samme subtre. Dette kan gjøres til en av de nærmeste vedliksholdsversjonene som kommer ut.     * En Cricket-basert løsning for statistikkinnsamling fra fysiske porter som hverken er klassifisert som ruterporter eller switcheporter ble demonstrert. Det ble enighet om at vi kan oppheve det kunstige skillet mellom port-typer i Crickets grensesnitt,​ ved å legge all port-statistikk under ett og samme subtre. Dette kan gjøres til en av de nærmeste vedliksholdsversjonene som kommer ut.
     * HiVolda har fremmet ønske om en bildebase for kommunikasjonsrom i NAV. En slik løsning vil gi mulighet til å laste opp bilder, og evt. vilkårlige dokumenter, med beskrivelser,​ knyttet til kommunikasjonsrom som er registrert i NAV. Utbredt enighet fra resten av gruppen om at dette ville vært en veldig nyttig funksjon. Også løsninger som tillot vilkårlige felter knyttet til kommunikasjonsrom ble diskutert, som alternativ til dagens opt1-4-feilter.     * HiVolda har fremmet ønske om en bildebase for kommunikasjonsrom i NAV. En slik løsning vil gi mulighet til å laste opp bilder, og evt. vilkårlige dokumenter, med beskrivelser,​ knyttet til kommunikasjonsrom som er registrert i NAV. Utbredt enighet fra resten av gruppen om at dette ville vært en veldig nyttig funksjon. Også løsninger som tillot vilkårlige felter knyttet til kommunikasjonsrom ble diskutert, som alternativ til dagens opt1-4-feilter.
-    * Diskusjon rundt arbeidslisten og mulighet for omprioriteringer. Det ble enighet om at LP#1062298 er knyttet til LP#1062150, som begge er viktige. Førstnevnte flyttes opp sammen med sistnevnte. Deretter settes det strek under dette punktet i listen, og alle punkter under dette, samt nye punkter som kommer til, vil være gjenstand for en ny stemmerunde etter møtet.+    * Diskusjon rundt arbeidslisten og mulighet for omprioriteringer. Det ble enighet om at [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1062298|LP#1062298]] er knyttet til [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1062150|LP#1062150]], som begge er viktige. Førstnevnte flyttes opp sammen med sistnevnte. Deretter settes det strek under dette punktet i listen, og alle punkter under dette, samt nye punkter som kommer til, vil være gjenstand for en ny stemmerunde etter møtet.
     * Noe diskusjon rundt fremtidsvisjoner for NAV. Forslag om at NAVs topologiforståelse skal kunne utnyttes bedre til å analysere avhengigheter mellom tjenester og understøttende infrastruktur. NAV som alarmsentral ble også diskutert igjen, men vil på sikt kreve at NAVs eksisterende hendelses- og alarmsystem må løsrives mer fra resten av NAVs datamodell.     * Noe diskusjon rundt fremtidsvisjoner for NAV. Forslag om at NAVs topologiforståelse skal kunne utnyttes bedre til å analysere avhengigheter mellom tjenester og understøttende infrastruktur. NAV som alarmsentral ble også diskutert igjen, men vil på sikt kreve at NAVs eksisterende hendelses- og alarmsystem må løsrives mer fra resten av NAVs datamodell.
   - Fredag 4. oktober ble valgt som neste møtedato.   - Fredag 4. oktober ble valgt som neste møtedato.
Line 44: Line 44:
   * Forslag om at vi preparerer en virtual appliance med betaversjoner av NAV, samt lager en prosedyre/​script for å fylle en slik instans med data fra produksjon. Slik unngår man å kjøre betatest i produksjonsmiljø.   * Forslag om at vi preparerer en virtual appliance med betaversjoner av NAV, samt lager en prosedyre/​script for å fylle en slik instans med data fra produksjon. Slik unngår man å kjøre betatest i produksjonsmiljø.
   * Fremdeles ønske om å kunne lettere ta utskrifter av kart i Netmap, evt. screenshots for å inkludere i andre dokumenter.   * Fremdeles ønske om å kunne lettere ta utskrifter av kart i Netmap, evt. screenshots for å inkludere i andre dokumenter.
-  * Kan LP#1062290 slippes som en del av 3.14-serien i stedet for å vente helt til 3.15 i september?​ +  * Kan [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1062290|LP#1062290]] slippes som en del av 3.14-serien i stedet for å vente helt til 3.15 i september?​ 
-  * LP#1061523 ble trukket fram og diskutert litt. Kan man designe sin egen "​portalforside"​ i NAV, der man henter inn diverse tools som "​portlets"?​ Forslag til "​portlets"​ eller "​widgets"​ som kan plasseres og flyttes rundt:+  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1061523|LP#1061523]] ble trukket fram og diskutert litt. Kan man designe sin egen "​portalforside"​ i NAV, der man henter inn diverse tools som "​portlets"?​ Forslag til "​portlets"​ eller "​widgets"​ som kan plasseres og flyttes rundt:
     * Machinetracker søkefelt     * Machinetracker søkefelt
     * Portadmin søkefelt     * Portadmin søkefelt
Line 54: Line 54:
   * GBICs blir sett som moduler av NAV (dette er en begrensning i klassifiseringen som er tilgjengelig i ENTITY-MIB).   * GBICs blir sett som moduler av NAV (dette er en begrensning i klassifiseringen som er tilgjengelig i ENTITY-MIB).
     * Forslag om at NAV behandler "​moduler"​ som står i porter annerleder.     * Forslag om at NAV behandler "​moduler"​ som står i porter annerleder.
-    * Et mulig problem med dette er FEX (fiber extenders) på Nexus, som er en slags fremskutt modul koblet i en vanlig port. Hvordan kan man skille mellom dette?+    * Et mulig problem med dette er FEX (fabric extender) på Nexus, som er en slags fremskutt modul koblet i en vanlig port. Hvordan kan man skille mellom dette?
   * Såvidt en diskusjon rundt et nett av flere NAV-installasjoner som rapporterer til en sentral super-NAV, noe som ble diskutert med det danske forsningsnettet for et år siden.   * Såvidt en diskusjon rundt et nett av flere NAV-installasjoner som rapporterer til en sentral super-NAV, noe som ble diskutert med det danske forsningsnettet for et år siden.
 ==== Nye punkter til arbeidsliste ==== ==== Nye punkter til arbeidsliste ====
-<​note>​kommer<​/note>+  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169154|LP#​1169154]] Transceivers should have their own class instead of counting as modules 
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169166|LP#​1169166]] Community strings should be censored in the SeedDB netbox listing 
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169527|LP#​1169527]] Detect topology of unrouted VLANs 
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169532|LP#​1169532]] Script to filter NAV database dumps 
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169550|LP#​1169550]] Model virtual stacks to enable alerts on stack degradation 
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169553|LP#​1169553]] Collect traffic statistics for physical ports and merge with switch-ports and router-interfaces in Cricket to a common ports tree 
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169179|LP#​1169179]] Database of room pictures 
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169557|LP#​1169557]] Room and Organization opt fields should be replaced with a arbitrary variable=value scheme 
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169559|LP#​1169559]] Print button for Netmap 
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1169562|LP#​1169562]] Collect power statistics from APC equipment
  
nav-ref/navref_090413.1365597561.txt.gz · Last modified: 2015/11/13 13:37 (external edit)