User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_120520

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_120520 [2020/05/18 15:51]
morten [Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen]
nav-ref:navref_120520 [2020/05/18 16:05] (current)
morten rettet plassering i referat
Line 55: Line 55:
  
 Peder stilte spørsmål til hvordan NAV kan være en styrke i en tid hvor mer og mer AV-utstyr går over IP. Utviklerne har ikke noe spesielt forhold til AV-utstyr, all den tid NAV er fokusert på nettinfrastruktur,​ men innspillet avstedkom en diskusjon om NAVs fremtid mtp. tegn til større splittelse i management-protokollverdenen. SNMP er sakte men sikkert på vei ut, og ikke alle leverandører ser ut til å gå for NETCONF-familien av protokoller for management - flere leverandører lager i stedet egne REST-API. Det gjør det mye mer ressurskrevende å skrive kode som skal støtte flere leverandører. Man kom ikke til noen konklusjon i diskusjonen. Peder stilte spørsmål til hvordan NAV kan være en styrke i en tid hvor mer og mer AV-utstyr går over IP. Utviklerne har ikke noe spesielt forhold til AV-utstyr, all den tid NAV er fokusert på nettinfrastruktur,​ men innspillet avstedkom en diskusjon om NAVs fremtid mtp. tegn til større splittelse i management-protokollverdenen. SNMP er sakte men sikkert på vei ut, og ikke alle leverandører ser ut til å gå for NETCONF-familien av protokoller for management - flere leverandører lager i stedet egne REST-API. Det gjør det mye mer ressurskrevende å skrive kode som skal støtte flere leverandører. Man kom ikke til noen konklusjon i diskusjonen.
 +
 +Vidar forlot møtet etter denne delen pga. av andre forpliktelser.
  
 ==== Del 1 - Presentasjoner/​Status ==== ==== Del 1 - Presentasjoner/​Status ====
Line 63: Line 65:
  
 UiOs utvikler Leigh Murray har åpnet en pull request med funksjonalitet for distribuert overvåkning i NAV basert på det eksisterende "​device groups"​-konseptet. Hanne og Morten har gått i dialog med Leigh, gjort fortløpende code review og fått forbedringer i retur. Vi har forhåpentligvis noe ferdig til NAV 5.1 (dato ikke fastsatt foreløpig). UiOs utvikler Leigh Murray har åpnet en pull request med funksjonalitet for distribuert overvåkning i NAV basert på det eksisterende "​device groups"​-konseptet. Hanne og Morten har gått i dialog med Leigh, gjort fortløpende code review og fått forbedringer i retur. Vi har forhåpentligvis noe ferdig til NAV 5.1 (dato ikke fastsatt foreløpig).
 +
  
 ==== Del 2 - Fokus for videre utvikling/​tilbakemelding ==== ==== Del 2 - Fokus for videre utvikling/​tilbakemelding ====
Line 79: Line 82:
   * NTNU:   * NTNU:
     * Har et hjemmesnekret webgrensesnitt for å konfigurere 802.1X-options på porter, da 802.1X blir mer og mer utbredt på NTNU. Utvikleren har sluttet på NTNU, og NTNU kan tenke seg å få innlemmet all funksjonaliteten fra verktøyet i selve NAV.     * Har et hjemmesnekret webgrensesnitt for å konfigurere 802.1X-options på porter, da 802.1X blir mer og mer utbredt på NTNU. Utvikleren har sluttet på NTNU, og NTNU kan tenke seg å få innlemmet all funksjonaliteten fra verktøyet i selve NAV.
-      * Uninett lager et GitHub-issue for dette og ber Nils-Arild fylle på med detaljer om NTNUs ønsker der.+      * Uninett lager et GitHub-issue for dette og ber Nils-Arild fylle på med detaljer om NTNUs ønsker der.  ​[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2164|#​2164 - Control over 802.1X options per port in PortAdmin]]
     * Avstedkom en mindre diskusjon om "​portprofiler",​ som også ble tatt opp på forrige møte.     * Avstedkom en mindre diskusjon om "​portprofiler",​ som også ble tatt opp på forrige møte.
   * UiO:    * UiO: 
nav-ref/navref_120520.1589809895.txt.gz · Last modified: 2020/05/18 15:51 by morten