User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_131119

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
nav-ref:navref_131119 [2020/02/10 09:56]
morten [Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen]
nav-ref:navref_131119 [2020/02/10 09:56]
morten [Del 2 - Fokus for videre utvikling/tilbakemelding]
Line 112: Line 112:
 I tillegg savnes tilbakemelding fra deltakerne på to tidligere saker som har vært diskutert. I tillegg savnes tilbakemelding fra deltakerne på to tidligere saker som har vært diskutert.
  
-   * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1937]|UiA ønsker en del forbedringer i rapportsystemet ift. oppsummering av hardware-informasjon]],​ men det kan virke som forbedringene ikke er allment interessante,​ men kan løses med å lage en skreddersydd rapport lokalt. Mangler fremdeles konkretisering fra UiA på hva rapporten må inneholde.+   * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1937|UiA ønsker en del forbedringer i rapportsystemet ift. oppsummering av hardware-informasjon]],​ men det kan virke som forbedringene ikke er allment interessante,​ men kan løses med å lage en skreddersydd rapport lokalt. Mangler fremdeles konkretisering fra UiA på hva rapporten må inneholde.
    * HiVolda og UiA har tidligere meldt inn problemer med UPS-overvåkning i NAV på bestemte modeller, men det er ikke mulig å feilsøke, da Uninett fremdeles ikke har fått rapport om hvilke konkrete enheter hos HiVolda og UiA det dreier seg om.    * HiVolda og UiA har tidligere meldt inn problemer med UPS-overvåkning i NAV på bestemte modeller, men det er ikke mulig å feilsøke, da Uninett fremdeles ikke har fått rapport om hvilke konkrete enheter hos HiVolda og UiA det dreier seg om.
  
nav-ref/navref_131119.txt · Last modified: 2020/05/12 16:13 by morten