User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_131119

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nav-ref:navref_131119 [2020/02/10 09:56]
morten [Del 2 - Fokus for videre utvikling/tilbakemelding]
nav-ref:navref_131119 [2020/05/12 16:13]
morten [Del 2 - Fokus for videre utvikling/tilbakemelding]
Line 113: Line 113:
  
    * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1937|UiA ønsker en del forbedringer i rapportsystemet ift. oppsummering av hardware-informasjon]],​ men det kan virke som forbedringene ikke er allment interessante,​ men kan løses med å lage en skreddersydd rapport lokalt. Mangler fremdeles konkretisering fra UiA på hva rapporten må inneholde.    * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1937|UiA ønsker en del forbedringer i rapportsystemet ift. oppsummering av hardware-informasjon]],​ men det kan virke som forbedringene ikke er allment interessante,​ men kan løses med å lage en skreddersydd rapport lokalt. Mangler fremdeles konkretisering fra UiA på hva rapporten må inneholde.
-   * HiVolda og UiA har tidligere meldt inn problemer med UPS-overvåkning i NAV på bestemte modeller, men det er ikke mulig å feilsøke, da Uninett fremdeles ikke har fått rapport om hvilke konkrete enheter hos HiVolda og UiA det dreier seg om.+   ​* ​[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2159|HiVolda og UiA har tidligere meldt inn problemer med UPS-overvåkning i NAV på bestemte modeller]], men det er ikke mulig å feilsøke, da Uninett fremdeles ikke har fått rapport om hvilke konkrete enheter hos HiVolda og UiA det dreier seg om.
  
 ==== Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen ==== ==== Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen ====
nav-ref/navref_131119.txt · Last modified: 2020/05/12 16:13 by morten