User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_181016

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_181016 [2016/10/19 09:47]
morten created
nav-ref:navref_181016 [2016/10/19 14:32] (current)
bredal [Nye ønsker og innspill fra gruppen]
Line 10: Line 10:
   * Peder Sefland, HiVolda   * Peder Sefland, HiVolda
   * Gro-Anita Vindheim, NTNU   * Gro-Anita Vindheim, NTNU
 +  * Jan Sigurd Refvik, UiO
  
 Gjesteopptreden:​ Gjesteopptreden:​
   * Tom Ivar Myren, UNINETT (status på WiFi-måleprober)   * Tom Ivar Myren, UNINETT (status på WiFi-måleprober)
 +  * Knut-Helge Vindheim, NTNU (aggregerte linker m.m.)
  
 Forfall: Forfall:
Line 29: Line 31:
  
  
-burzum...+==== Status ==== 
 + 
 +Tom Myren ga en liten statusoppdatering på hvor langt vi har kommet med WiFi-probeprosjektet,​ med litt demo av grensesnitt for registrering av prober og presentasjon av statistikk i KibanaStor interesse i salenFlere tilbakemeldinger iftregistrering av prober pr. institusjon,​ om hvorvidt man kan koble autentisering/​autorisasjon til NAV, inntegning av prober på kart, osv. 
 + 
 +John-Magne kjørte demo av demonstrerbare nye features: 
 + 
 +  * Hierarkiske presentasjon av organisasjonstreet i SeedDB 
 +  * Hierarkiske lokasjoner etter samme lest (som er den egentlig nyheten) 
 +    * Utfordringen blir å finne alle steder hvor lokasjon må tolkes som "denne lokasjonen og hele subhierarkiet med lokasjoner under denne"​ 
 +    * **TODO**: bulk import locations med hierarki - [[https://​trello.com/​c/​75uFq1RA|NAV Trello]] 
 +    * **TODO**: Status og statuswidget må kunne filtrere på location med hierarki - [[https://​trello.com/​c/​AobgXjkv|NAV Trello]] 
 +    * **WISHLIST**:​ Velge flere kolonner i statuswidget/​statusverktøy - [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634874|LP1634874]] 
 + 
 +  * IPAM 
 +    * **TODO**: Bedre ikon til toolbox (trenger mer informasjon for å lag en sak her) 
 +    * **TODO**: "​Usage"​ bør heter "​Current usage" - [[https://​trello.com/​c/​YKsSnQUP|IPAM Trello]] 
 + 
 +  * Multidashboards 
 +    * **WISHLIST**:​ Dashboard export/​import slik at man kan dele dashboard-config med andre brukere - [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634878|LP#​1634878]] 
 + 
 +  * PDU widgets 
 +    * **TODO**: Den svarte streken bør bytte farge når den krysser en av de konfigurerte tersklene i widgeten - [[https://​trello.com/​c/​iEpTGY2Y|NAV Trello]] 
 + 
 +  * Rooms with active alerts 
 +    * **WISHLIST**:​ "​Locations with active alerts",​ kanskje som et ekstra nivå utenpå rom - [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634882|LP#​1634882]] 
 + 
 +  * **TODO**: Cabling og patch bør dokumenteres med pene figurer som forklarer begrepene! - [[https://​trello.com/​c/​nziJIBXG|NAV Trello]] 
 + 
 +==== Fokus for videre utvikling / tilbakemelding ==== 
 + 
 +=== Degraderte aggregerte linker === 
 + 
 +  * Subject for alarmer må nødvendigvis blir den logiske linken 
 +    * Forsøker å få sendt nye varsler dersom flere fysiske linker faller ut, selv om det allerede fins en aktiv alarm 
 +    * Degraderingsstatus bør være med på ipdevinfo-siden til port og i alarmen i statusgrensesnittet 
 +      * Sistnevnte mangler foreløpig mulighet til customization av den slags 
 +  * ''​IEEE8023-LAG-MIB''​ er primære fokus 
 +    * **FEEDBACK**:​ //​Knut-Helge Vindheim// melder inn eksempler på utstyr som kjører andre typer aggregering,​ slik at vi kan teste om ''​IEEE8023-LAG-MIB''​ gir info om dette. 
 + 
 +=== BGP-overvåking === 
 + 
 +Bare litt info om hvordan vi ser for oss implmenetasjon. 
 + 
 +  * OSPF bør være første i rekken etter BGP 
 + 
 +==== Nye ønsker og innspill fra gruppen ==== 
 + 
 +Den sedvanlige runden rundt bordet: 
 + 
 +=== NTNU === 
 + 
 +  * **WISHLIST**:​ Ryddescript for å sette vlan 666 på alle porter som har stått "​ubrukte"​ og uten konfigendringer i lang tid. Vil kreve timestamp med update-regel på interface-tabellen. [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634883|LP#​1634883]] 
 + 
 +  * **WISHLIST**:​ Auditlogging av både konfigurerte og oppdagede endringer (interface-endringer,​ software-endringer,​ alle-endringer). Potensiale for dataeksplosjon! [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634915|LP#​1634915]] 
 + 
 +  * Automatisk sletting av loggdata med veldig spesifikke filtre (interface som matcher X skal slettes etter Y dager, de som matcher Z skal slettes etter A dager) (dette ble oppfattet som såpass spesifikt at interfacet for å gjøre dette - SQL - allerede er tilstede). 
 + 
 +=== UiO === 
 + 
 +  - **WISHLIST**:​ Machinetracker-søk i gitte timeranges (i stedet for "siste X dager",​ som er eneste mulighet i dag). API-et støtter vel det allerede. [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634917|LP#​1634917]] 
 + 
 +=== HiVolda === 
 + 
 +  * **FEEDBACK**:​ Må sjekke støtte for 
 +    * Raritan-PDU-er?​ 
 +    * Eaton-UPS-er 
 +  * **WISHLIST**:​ Gjentar ønsket om å finne ledige POE-interfaces. Strømforbruk vs kapasitet på switchen er også interessant å finne ut av. - IETF-MIB, CISCO-MIB - [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634922|1634922]] 
 + 
 +=== UiA === 
 + 
 +  * **WISHLIST**:​ DOM-monitorering (optikkverdier for porter) - [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1571030|LP#​1571030]] 
 +    * Vi har noe av dette allerede, spesielt for Cisco, fra ENTITY-SENSOR-MIB,​ men mangler kobling til port i NAVs modell. Ellers finnes dataene bare i proprietære MIBs for mange leverandører. 
 + 
 +  * **WISHLIST**:​ Availability report med konfigurerbare tidsintervall - [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634924|LP#​1634924]] 
 +    * Dette har vi jo laget allerede og demonstrert på forrige nav-refmøte,​ men man kom ikke til noen konsensus, så koden ligger foreløpig ikke i NAV. 
 +    * Vil ha rapporten på e-post jevnlig. 
 + 
 +=== UiT === 
 + 
 +Har ikke så mye nytt å komme med. 
 + 
 +=== Generelt og ordet fritt === 
 + 
 +  * NTNU og UiA savner oversikt både over hva som har vært gjort ferdig tidligere og hva vi jobber med akkurat nå. 
 +    * Kan vi bruke "In progress"​-status på Launchpad?​ 
 + 
 +  * NTNU: Kan man se og evt. slå på 802.1X på switcheporter?​ 
 +    * MVP: Port view skal vise hvorvidt 802.1X er enablet på en interface 
 +    * Videre: Kunne slå på og konfigurere 802.1X-parametre i PortAdmin (gjerne ferdig utfylt form basert på en configfil) 
 + 
 +  * ''​DVDCSS''​ gjør en cameo på møtet igjen: Knut-Helge/​NTNU vil ha verktøy for utrulling av VLAN over hele campus. 
 +    * Hva med GVRP? 
 + 
 +  * Et "​bedre"​ nettkart 
 +    * Det som beskrives er egentlig et "​kart"​ som viser lokasjoner og status på disse (a la "Rooms with active alerts"​),​ som man kan gjøre drilldown i, og som viser en slags aggregat av linjer mellom hver lokasjon. 
 +    * Enighet om at det som etterspørres egentlig er noe helt annet enn Netmap eller en forbedring av denne. 
 +    * Eksempel på verktøy som gjør noe lignende: //HP IMC// 
 + 
 +==== Neste møte ==== 
 + 
 +Tirsdag 25. april 2017 hos UNINETT i Teknobyen. 
 + 
nav-ref/navref_181016.1476870456.txt.gz · Last modified: 2016/10/19 09:47 by morten