User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_181016

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_181016 [2016/10/19 14:14]
bredal [Nye ønsker og innspill fra gruppen]
nav-ref:navref_181016 [2016/10/19 14:32] (current)
bredal [Nye ønsker og innspill fra gruppen]
Line 97: Line 97:
     * Raritan-PDU-er?​     * Raritan-PDU-er?​
     * Eaton-UPS-er     * Eaton-UPS-er
-  * **WISHLIST**:​ Gjentar ønsket om å finne ledige POE-interfaces. Strømforbruk vs kapasitet på switchen er også interessant å finne ut av. - IETF-MIB, CISCO-MIB,+  * **WISHLIST**:​ Gjentar ønsket om å finne ledige POE-interfaces. Strømforbruk vs kapasitet på switchen er også interessant å finne ut av. - IETF-MIB, CISCO-MIB ​- [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634922|1634922]]
  
 === UiA === === UiA ===
  
-  * **WISHLIST**:​ DOM-monitorering (optikkverdier for porter)+  * **WISHLIST**:​ DOM-monitorering (optikkverdier for porter) ​- [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1571030|LP#​1571030]]
     * Vi har noe av dette allerede, spesielt for Cisco, fra ENTITY-SENSOR-MIB,​ men mangler kobling til port i NAVs modell. Ellers finnes dataene bare i proprietære MIBs for mange leverandører.     * Vi har noe av dette allerede, spesielt for Cisco, fra ENTITY-SENSOR-MIB,​ men mangler kobling til port i NAVs modell. Ellers finnes dataene bare i proprietære MIBs for mange leverandører.
  
-  * **WISHLIST**:​ Availability report med konfigurerbare tidsintervall+  * **WISHLIST**:​ Availability report med konfigurerbare tidsintervall ​- [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634924|LP#​1634924]]
     * Dette har vi jo laget allerede og demonstrert på forrige nav-refmøte,​ men man kom ikke til noen konsensus, så koden ligger foreløpig ikke i NAV.     * Dette har vi jo laget allerede og demonstrert på forrige nav-refmøte,​ men man kom ikke til noen konsensus, så koden ligger foreløpig ikke i NAV.
     * Vil ha rapporten på e-post jevnlig.     * Vil ha rapporten på e-post jevnlig.
nav-ref/navref_181016.1476886454.txt.gz · Last modified: 2016/10/19 14:14 by bredal