User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_181016_avstemning

This is an old revision of the document!


Avstemning etter nav-ref 18. oktober 2016

Hvert nav-ref-medlem kan lage en prioritetsliste på 7 saker. I rekkefølgen høyeste til laveste prioritet deler du ut poengene: 10, 7, 5, 4, 3, 2 og 1.

Dere kan selv legge inn poeng. For spm. ta kontakt på nav-ref lista.

Vi summerer poengene i siste kolonne og sorterer tabellen etter dette.

Frist for å fylle inn poeng settes til 15. desember 2016.

Poengtabell

Launchpad ID Title Estimate NTNU UiT HiVolda UiA UiO Sum
LP#1300604 Monitor BGP connectivity ★★★
LP#1169527 Detect topology of unrouted VLANs ★★★
LP#1248090 rewrite ipdevpoll's multiprocess to use generic worker processes ★★
LP#1169154 Transceivers should have their own class instead of counting as modules ★★
LP#1248093 A NETCONF implementation for NAV must be researched. ★★★
LP#1493272 Room name is unique ★★★
LP#1063699 Dual stack monitoring ★★
LP#1248094 Implement SNMPv3 support, in accordance with the underlying SNMP library. ★★
LP#1062175 Prefix discovery timestamp
nav-ref/navref_181016_avstemning.1480676737.txt.gz · Last modified: 2016/12/02 12:05 by bredal