User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_230221

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
nav-ref:navref_230221 [2021/02/16 14:04]
morten riktig årstall hjelper
nav-ref:navref_230221 [2021/02/22 11:53]
morten
Line 63: Line 63:
 For litt bakgrunnsinformasjon om "​Severity"​-feltet i Argus, se For litt bakgrunnsinformasjon om "​Severity"​-feltet i Argus, se
 https://​github.com/​Uninett/​Argus/​issues/​70 https://​github.com/​Uninett/​Argus/​issues/​70
 +
 +For oversikt over event/​alarmtype-hierarkiet til NAV, se [[nav-ref:​navref_230221:​alerttypes]]
  
 === 3. Nye ønsker og innspill fra gruppen === === 3. Nye ønsker og innspill fra gruppen ===
nav-ref/navref_230221.txt · Last modified: 2021/02/24 11:23 by morten