User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_231018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_231018 [2018/10/19 09:35]
morten innspill fra uitø
nav-ref:navref_231018 [2018/10/24 11:31]
hmpf [Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen]
Line 1: Line 1:
-====== NAV referansegruppemøte ​24april 2018 ======+====== NAV referansegruppemøte ​23oktober ​2018 ======
  
 [[nav-ref|NAV-ref Home]] [[nav-ref|NAV-ref Home]]
  
-===== Praktisk info ===== 
  
-Møtet avholdes fra 09-15 på møterom "​Perl"​ i Uninetts lokaler i Teknobyen +Tilstede:
-5. etg., Trondheim.+
  
 +  * Morten Brekkevold, //Uninett//
 +  * Hanne Moa, //Uninett//
 +  * Sigurd Refvik, //​UiO// ​
 +  * Peder Magne Sefland, //HiVolda//
 +  * Rune Kittelsen, //​UiA// ​
 +  * Ingeborg Hellemo, //UiT//
  
-Lunsj klokken **11:30-12:30** i kantina. Årsaken til det tidlige tidspunktet er +Forfall: 
-at lunsjen er "​spis-det-du-vil" og skapene erfaringsmessig fort blir tomme.+ 
 +  ​Knut-Helge Vindheim, //NTNU//
    
 +
 ===== Agenda ===== ===== Agenda =====
    
 +Møtet ble avholdt i UNINETTs lokaler i Trondheim, og varte fra kl. 9-15, avbrutt av lunsj.
 +
  
 ==== 0. Velkommen/​Innledning ==== ==== 0. Velkommen/​Innledning ====
Line 21: Line 29:
  
 ==== 1. Presentasjoner/​Status ==== ==== 1. Presentasjoner/​Status ====
 + 
 === Hva har blitt gjort siden sist === === Hva har blitt gjort siden sist ===
  
Line 53: Line 61:
 UiT har følgende issues på ønskelista på github: UiT har følgende issues på ønskelista på github:
  
-* #1779 Support for Powertek PDU - vi har selvfølgelig kjøpt inn en drøss med PDU-er som Helge Stranden ikke har hatt i sine maskinhaller.+[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1779|#1779]] Support for Powertek PDU - vi har selvfølgelig kjøpt inn en drøss med PDU-er som Helge Stranden ikke har hatt i sine maskinhaller.
  
-* #1777 PDU-widget, support for more PDUs - Det fins en søt widget som bare støtter APC sine PDU-er+[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1777|#1777]] PDU-widget, support for more PDUs - Det fins en søt widget som bare støtter APC sine PDU-er
  
-* #1743 Change attributes in router interface description - Dagens description er fokusert rundt organisasjon. Vi ønsker mulighet for å kunne fokusere på lokasjon+[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1743|#1743]] Change attributes in router interface description - Dagens description er fokusert rundt organisasjon. Vi ønsker mulighet for å kunne fokusere på lokasjon
  
-* #1725 Env sensor support for Watchdog15 and Geist - vi har sensorer som er litt annerledes enn de NAV støtter.+[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1725|#1725]] Env sensor support for Watchdog15 and Geist - vi har sensorer som er litt annerledes enn de NAV støtter.
  
-* #1668 A link has two ends - can both endpoints own link events - Problematiserer at en link har to ender og bare eier av ruter får beskjed om hendelser, mens eier av server er like uvitende (når server har flere linker)+[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1668|#1668]] A link has two ends - can both endpoints own link events - Problematiserer at en link har to ender og bare eier av ruter får beskjed om hendelser, mens eier av server er like uvitende (når server har flere linker)
  
-* #1667 Status widget - more info for linkState - muligens allerede implementert?​ +[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1667|#1667]] Status widget - more info for linkState - muligens allerede implementert?​ 
-* #1666 Status report for given time period - /​devicehistory/​ har for dårlige filtreringsmuligheter.+ 
 +[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1666|#1666]] Status report for given time period - /​devicehistory/​ har for dårlige filtreringsmuligheter.
  
  
Line 78: Line 87:
  
  
-//Før vi reiser hver til vårt avtaler vi nytt møte til våren.// Forslag: ​+//Før vi reiser hver til vårt avtaler vi nytt møte til våren.// Forslag: ​Uka etter påske, tirsdag 23. april eller senere.
  
  
 ===== Referat ===== ===== Referat =====
  
-Kommer+==== Del 1 - Presentasjoner/​Status ==== 
 + 
 +Morten ønsket velkommen og begynte med å gå gjennom noen nyheter siden forrige møte (inkludert listen over nye versjoner som er sluppet siden sist). 
 + 
 +Grunnet arbeidet med teknisk gjeld (migrering til nyere versjoner av avhengigheter) og andre ting som foregår "under panseret"​ på NAV, kombinert med det faktum at John-Magne har sluttet på Uninett, var det //ikke// mye ny demonstrerbar funksjonalitet. 
 + 
 +Kommentarer gitt underveis:​ 
 + 
 +   * UiT lurer på om nytt byggesystem vil løse problematikken med at konfigurasjonsfiler blir overskrevet under installasjon fra kildekode. Svaret er at det vil det for så vidt, men at håndtering av konfigurasjonsfiler forøvrig anses som et anliggende for pakkesystemet/​OS. 
 +   * Ang. nye "​interface browser":​ 
 +     * Mangler sortering på last used 
 +     * Det var ikke helt klart for alle hva kolonnen "​Admin"​ representerer. Kan tittelen forbedres?​ 
 +   * Det burde vært mulig å slå på PoE-informasjon i tabellen. 
 +   * Ett ønske om fargegradering på kolonnen "Last used", i tråd med den gamle "​switch port activity"​-fanen i ipdevinfo. 
 + 
 +Det ble en diskusjon rundt ressurssituasjonen i Uninett og Nettadministrasjons-aktiviteten,​ nå som John-Magne har sluttet. Planlegging av neste års aktivitet er underveis, og det er foreløpig budsjettert med samme antall timer i 2019 som i 2018 (men endelig budsjett er ikke godkjent enda). Det er gjort nyansettelser i Avdeling for system og mellomvare, men det er enda ikke 100% klart hvilke ressurser som kan/skal levere alle utviklingstimene. Det er også fremdeles uklart hvordan Uninett er organisert fra 1. januar. 
 + 
 +**NMaaS**-pilot har stått stille lenge, i påvente av NMaaS-portalprogramvare fra PSNC. Installasjonsveiledning for denne kom i forrige uke, slik at vi nå har mulighet til å gå videre. 
 + 
 +SUNET og Uninett har sammen pitchet idéen om **CNaaS** (//Campus Network as a Service//) til Géant og fått denne antatt i en work package for GN4-3, som starter opp i 2019. Kort forklart ønsker denne aktiviteten å utvikle verktøy for at NREN skal kunne tilby drift av campusnettverk som en tjeneste til sine kunder, noe både SUNET og Uninett ønsker å levere. NAV vil være et sentralt verktøy i denne tjenesten, og Morten vil få et større timeantall finansiert gjennom denne aktiviten for å utvikle forbedret funksjonalitet i NAV. 
 + 
 +==== Del 2 - Fokus for videre utvikling/​tilbakemelding ==== 
 + 
 +Den [[https://​nav.uninett.no/​wiki/​nav-ref:​nav-ref-arbeidsliste|stående arbeidslisten]] ble gjennomgått og kommentert. 
 + 
 +Kommentarer til arbeidslisten:​ 
 +  * [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1176|#​1176]] - NETCONF support in NAV 
 +    * Morten presiserte at denne oppgaven innbefatter mer enn selve NETCONF-protokollen. RESTCONF er like aktuelt - det som er viktig er de nye YANG-datamodellene. Alle protokoller som benyttes av leverandørene til å utveksle YANG-informasjon bør støttes av NAV. 
 +  * <​del>​[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1242|#​1242]] - Power over ethernet (POE) interfaces</​del>​ 
 +    * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Det ble igjen uttrykt ønske om å få informasjon om strømforbruk per port. 
 +      * Usikkert hvorvidt de gjeldende MIB-er kan gi så detaljert informasjon på dette nivået. 
 +    * Det ble også vist til at en Cisco C2960 gir andre PoE-tall med SNMP enn i CLI 
 +      * Rune pekte på en spesifikk switch hos UiA som utviser dette problemet. Kan undersøkes i etterkant ​ av møtet. 
 +    * PoE bør inn i Interface Browser 
 +  * <​del>​[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1232|#​1232]] - Collect DOM-data</​del>​ 
 +    * Det er fremdeles usikkert hvorvidt tilfredstillende DOM-informasjon blir samlet inn for HP-utstyr. 
 +  * Interface Browser: må kunne sortere på last_used, fargeskalering på last_used  
 + 
 + 
 +==== Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen ==== 
 + 
 +UiT fikk begynne runden rundt bordet, med sine skriftlig innmeldte innspill: 
 + 
 +  * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1779|#​1779]] Support for Powertek PDU 
 +  * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1777|#​1777]] PDU-widget, support for more PDUs 
 +    * NAV støtter innsamling fra f.eks. Raritan-PDU-er,​ men widgeten er spesifikk for APC-PDUer. Kan vi lage en mer generisk widget? 
 +  * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1743|#​1743]] Change attributes in router interface description 
 +    * Det ble usikkert hva UiT egentlig ønsker at NAV skal gjøre med eventuell location-informasjon i ruterport-descriptions,​ så Ingeborg skal med seg saken tilbake til sine kollegaer for utdyping. 
 +  * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1725|#​1725]] Env sensor support for Watchdog15 and Geist 
 +  * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1668|#​1668]] A link has two ends - can both endpoints own link events 
 +    * To måter å løse dette på: 
 +      * "​Enkel"​ måte: Lage separat alarm for hver ende av linken. Ulempen er at alle linkalarmer blir to forskjellige alarmer. I tillegg trengs en egen type alarm for degradert link til en server, da man på serversiden ikke har et interface å knytte alarmen til. 
 +      * Vanskelig måte: Endre alertsystemet i NAV fullstendig for å tillate å koble multiple objekter til enkeltalarmer. 
 +  * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1667|#​1667]] Status widget - more info for linkState 
 +    * Dette kan fås i dag i Status tool, men av en eller annen grunn liker folk å bruke status widget i stedet. Status widget er trang og har ikke plass til utvidet informasjon. 
 +    * Et forslag fra John-Magne i trackeren er å benytte seg av hover/​tooltip til utvidet informasjon om alarmer i widgeten. Referanse til en WIP-issue for interface-info her. 
 +  * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1666|#​1666]] Status report for given time period 
 +    * En gjenganger: Dette fins allerede i Device History, men Device History virker utdatert ift. nye Status tool. Device History bør egentlig ses på som et supersett av Status tool, hvor man kan velge tidsperiode selv (mot Status, som bare viser alarmer som ikke er avsluttet). 
 +  * UiT ville ha en diskusjon om **Cisco DNA Center** (som de mener vil få utbredelse) og alt som ellers rører seg i "​skjulte"​ eller proprietære nettskyer (som f.eks. i VMWare-nett) hvor nettet ikke kan observeres med SNMP. Cisco DNA Center har et API som kan brukes til å se alt som er samlet inn - kunne NAV evt. hentet ut data fra et slikt API? 
 +    * Håpet var å få i gang en diskusjon med NTNU her, da de også har tatt i bruk Cisco DNA Center, men NTNU hadde meldt forfall. 
 +    * Ingeborg håper denne idéen sår et frø som kanskje modner til en diskusjon på neste møte. 
 +  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ut i fra diskusjonen om utstyrsstøtte,​ ble det ytret ønske om bedre dokumentasjon av hvilke typer utstyr som er støttet. Ikke bare i sentral dokumentasjon,​ men f.eks. der man har en PDU-widget som strengt tatt bare støtter APC-PDU-er, så burde den informasjonen være tilgjengelig direkte i eller i forbindelse med widgeten-en i grensesnittet. 
 +  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønske om at feilmeldinger fra feilende ipdevpoll-jobber tilgjengeliggjøres i webgrensesnittet (så man eksempelvis slipper å lete i logger når man har en rød jobb-lampe i ipdevinfo) 
 +  *  **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|BUG]]** Ikke mulig å legge tilbake default/​tutorial widgeten etter at den er tatt bort. 
 + 
 +UiA ønsket å diskutere følgende punkter: 
 + 
 +  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Støtte for ny miljødings:​ Uptime devices sensor probe SP2+ 
 +    * Rune har tidligere oversendt en MIB og/eller noe dokumentasjon på e-post. 
 +  * Pre-warning:​ UiA driver og tester whitelabel-utstyr fra Edgecore med PICOS på. 
 +    * Spørsmål om dette er noe NAV støtter/​kan støtte. 
 +    * Morten ba Rune teste disse i NAV selv og dokumentere evt. mangler. 
 +  * Kan vi tilby Grafana som verktøy på verktøykassen?​ 
 +    * Har så vidt vært diskutert før, men greit å få det flagget igjen. 
 +  * BGP: Ønsker bedre grensesnitt for å se normalsituasjonen for BGP-sessions. 
 +    * Dette foreligger allerede på GitHub som [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1718|#​1718 New interface for BGP session list]] 
 + 
 +UiO ønsket å diskutere følgende punkter: 
 + 
 +  * Ønske fra en bruker på UiO: **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Full alarmhistorikk for enkeltbokser og enkeltporter?​ 
 +    * Vi har det første i Device History, men ikke det andre. 
 +  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønske om mulighet til å sette enkeltporter på maintenance. 
 +    * Det drives av og til vedlikehold på forbindelser der man ikke ønsker linkState-varsler for de utvalgte portene, men alle andre varsler skal fremdeles fungere. 
 +  *  **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|BUG]]** I de javascript-genererte (Rickshaw) grafene, i f.eks. ipdevinfo, vil ''​ifOutOctets''​ være fargelagt //blå// og ''​ifInOctets''​ er //grønn//. Dersom man legger til en slik graf til dashboardet med "Add to dashboard"​-knappen,​ vil disse fargene på forvirrende vis ha blitt byttet om (noe som skyldes at grafen i Dashboard-widgeten ikke tegnes med Rickshaw, men er en PNG produsert av Graphite-web) 
 +  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønsker seg utvidet wildcard-søk i MAC-søk i Machinetracker. Per i dag kan man bare søke på MAC-prefiks,​ man kan ikke sette wildcards midt inni en søkestreng. 
 +    * Kommentarer fra Morten: Prefiks-søk konverteres til et rent "​større-enn og mindre-enn"​-søk mot en numerisk MAC-adresseindeks. Wildcards midt inni en adresse vil antageligvis måtte konverteres til et fulltekstsøk og kreve en eller annen fulltekstindeks på CAM-tabellen for å være i nærheten av effektivt. 
 +  * Ønsker seg mer fullstendig kablingsdokumentasjon i NAV 
 +    * Dagens kablingsdokumentasjon i NAV er rettet mot aksessnettet,​ og ikke andre ting. 
 +    * Ved nærmere utdyping høres det ut som om UiO ønsker seg et alternativ til Telemator, og det er strengt tatt **out-of-scope** for NAV. 
 +    * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** I samme forbindelse ble den gamle diskusjonen,​ om å automatisk vedlikeholde patchedata i NAV vha. tolkning av switcheport-description,​ gjenopptatt. 
 + 
 +HiVolda ønsket å diskutere følgende punkter:
  
 +  * **PoE PoE PoE** → Som tidligere nevnt, ønsker seg mer detaljer på portnivå. ​
 +  * Det oppsto en generell diskusjon om nat44-bokser fra Uninett og overvåkning med NAV og/eller NfSen.
 +  * Potensiell bugrapport om forsvunne søketemplates i NfSen på verktøykassen i Volda. Tar det videre internt.
 +  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønske om å kunne registrere End-Of-Life-datoer for utstyrstyper i NAV, slik at NAV kan lage rapporter eller varsle om utstyr som er i ferd med å gå ut på data.
  
  
 +Neste møtedato ble satt til 9. april 2019.
  
nav-ref/navref_231018.txt · Last modified: 2018/10/24 11:31 by hmpf