User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_231018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
nav-ref:navref_231018 [2018/10/24 11:08]
morten neste møtedato
nav-ref:navref_231018 [2018/10/24 11:11]
morten [Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen]
Line 182: Line 182:
 HiVolda ønsket å diskutere følgende punkter: HiVolda ønsket å diskutere følgende punkter:
  
-  * POE POE POE → Som tidligere nevnt, ønsker seg mer detaljer på portnivå. ​+  * **PoE PoE PoE** → Som tidligere nevnt, ønsker seg mer detaljer på portnivå. ​
   * Det oppsto en generell diskusjon om nat44-bokser fra Uninett og overvåkning med NAV og/eller NfSen.   * Det oppsto en generell diskusjon om nat44-bokser fra Uninett og overvåkning med NAV og/eller NfSen.
   * Potensiell bugrapport om forsvunne søketemplates i NfSen på verktøykassen i Volda.   * Potensiell bugrapport om forsvunne søketemplates i NfSen på verktøykassen i Volda.
nav-ref/navref_231018.txt · Last modified: 2018/10/24 11:31 by hmpf