User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_231018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
nav-ref:navref_231018 [2018/10/24 11:11]
morten [Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen]
nav-ref:navref_231018 [2018/10/24 11:12]
morten [Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen]
Line 184: Line 184:
   * **PoE PoE PoE** → Som tidligere nevnt, ønsker seg mer detaljer på portnivå. ​   * **PoE PoE PoE** → Som tidligere nevnt, ønsker seg mer detaljer på portnivå. ​
   * Det oppsto en generell diskusjon om nat44-bokser fra Uninett og overvåkning med NAV og/eller NfSen.   * Det oppsto en generell diskusjon om nat44-bokser fra Uninett og overvåkning med NAV og/eller NfSen.
-  * Potensiell bugrapport om forsvunne søketemplates i NfSen på verktøykassen i Volda.+  * Potensiell bugrapport om forsvunne søketemplates i NfSen på verktøykassen i Volda. Tar det videre internt.
   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønske om å kunne registrere End-Of-Life-datoer for utstyrstyper i NAV, slik at NAV kan lage rapporter eller varsle om utstyr som er i ferd med å gå ut på data.   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønske om å kunne registrere End-Of-Life-datoer for utstyrstyper i NAV, slik at NAV kan lage rapporter eller varsle om utstyr som er i ferd med å gå ut på data.
  
nav-ref/navref_231018.txt · Last modified: 2018/10/24 11:31 by hmpf