User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_231018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
nav-ref:navref_231018 [2018/10/24 11:11]
morten [Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen]
nav-ref:navref_231018 [2018/10/24 11:25]
hmpf mulig manglende punkter
Line 124: Line 124:
       * Usikkert hvorvidt de gjeldende MIB-er kan gi så detaljert informasjon på dette nivået.       * Usikkert hvorvidt de gjeldende MIB-er kan gi så detaljert informasjon på dette nivået.
     * Det ble også vist til at en Cisco C2960 gir andre PoE-tall med SNMP enn i CLI     * Det ble også vist til at en Cisco C2960 gir andre PoE-tall med SNMP enn i CLI
-      * Rune pekte på en spesifikk switch hos UiA som utviser dette problemet. Kan undersøkes i etterkant av møtet.+      * Rune pekte på en spesifikk switch hos UiA som utviser dette problemet. Kan undersøkes i etterkant ​ av møtet. 
 +    * PoE bør inn i Interface Browser
   * <​del>​[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1232|#​1232]] - Collect DOM-data</​del>​   * <​del>​[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1232|#​1232]] - Collect DOM-data</​del>​
     * Det er fremdeles usikkert hvorvidt tilfredstillende DOM-informasjon blir samlet inn for HP-utstyr.     * Det er fremdeles usikkert hvorvidt tilfredstillende DOM-informasjon blir samlet inn for HP-utstyr.
 +  * Interface Browser: må kunne sortere på last_used, fargeskalering på last_used ​
  
  
Line 184: Line 186:
   * **PoE PoE PoE** → Som tidligere nevnt, ønsker seg mer detaljer på portnivå. ​   * **PoE PoE PoE** → Som tidligere nevnt, ønsker seg mer detaljer på portnivå. ​
   * Det oppsto en generell diskusjon om nat44-bokser fra Uninett og overvåkning med NAV og/eller NfSen.   * Det oppsto en generell diskusjon om nat44-bokser fra Uninett og overvåkning med NAV og/eller NfSen.
-  * Potensiell bugrapport om forsvunne søketemplates i NfSen på verktøykassen i Volda.+  * Potensiell bugrapport om forsvunne søketemplates i NfSen på verktøykassen i Volda. Tar det videre internt.
   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønske om å kunne registrere End-Of-Life-datoer for utstyrstyper i NAV, slik at NAV kan lage rapporter eller varsle om utstyr som er i ferd med å gå ut på data.   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønske om å kunne registrere End-Of-Life-datoer for utstyrstyper i NAV, slik at NAV kan lage rapporter eller varsle om utstyr som er i ferd med å gå ut på data.
  
nav-ref/navref_231018.txt · Last modified: 2018/10/24 11:31 by hmpf