User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_231018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nav-ref:navref_231018 [2018/10/24 11:25]
hmpf mulig manglende punkter
nav-ref:navref_231018 [2018/10/24 11:31]
hmpf [Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen]
Line 155: Line 155:
   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ut i fra diskusjonen om utstyrsstøtte,​ ble det ytret ønske om bedre dokumentasjon av hvilke typer utstyr som er støttet. Ikke bare i sentral dokumentasjon,​ men f.eks. der man har en PDU-widget som strengt tatt bare støtter APC-PDU-er, så burde den informasjonen være tilgjengelig direkte i eller i forbindelse med widgeten-en i grensesnittet.   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ut i fra diskusjonen om utstyrsstøtte,​ ble det ytret ønske om bedre dokumentasjon av hvilke typer utstyr som er støttet. Ikke bare i sentral dokumentasjon,​ men f.eks. der man har en PDU-widget som strengt tatt bare støtter APC-PDU-er, så burde den informasjonen være tilgjengelig direkte i eller i forbindelse med widgeten-en i grensesnittet.
   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønske om at feilmeldinger fra feilende ipdevpoll-jobber tilgjengeliggjøres i webgrensesnittet (så man eksempelvis slipper å lete i logger når man har en rød jobb-lampe i ipdevinfo)   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønske om at feilmeldinger fra feilende ipdevpoll-jobber tilgjengeliggjøres i webgrensesnittet (så man eksempelvis slipper å lete i logger når man har en rød jobb-lampe i ipdevinfo)
 +  *  **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|BUG]]** Ikke mulig å legge tilbake default/​tutorial widgeten etter at den er tatt bort.
  
 UiA ønsket å diskutere følgende punkter: UiA ønsket å diskutere følgende punkter:
nav-ref/navref_231018.txt · Last modified: 2018/10/24 11:31 by hmpf