User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_231018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_231018 [2018/10/24 10:41]
morten Uit
nav-ref:navref_231018 [2018/10/24 11:31] (current)
hmpf [Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen]
Line 16: Line 16:
  
   * Knut-Helge Vindheim, //NTNU//   * Knut-Helge Vindheim, //NTNU//
 + 
  
 ===== Agenda ===== ===== Agenda =====
Line 124: Line 124:
       * Usikkert hvorvidt de gjeldende MIB-er kan gi så detaljert informasjon på dette nivået.       * Usikkert hvorvidt de gjeldende MIB-er kan gi så detaljert informasjon på dette nivået.
     * Det ble også vist til at en Cisco C2960 gir andre PoE-tall med SNMP enn i CLI     * Det ble også vist til at en Cisco C2960 gir andre PoE-tall med SNMP enn i CLI
-      * Rune pekte på en spesifikk switch hos UiA som utviser dette problemet. Kan undersøkes i etterkant av møtet.+      * Rune pekte på en spesifikk switch hos UiA som utviser dette problemet. Kan undersøkes i etterkant ​ av møtet. 
 +    * PoE bør inn i Interface Browser
   * <​del>​[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1232|#​1232]] - Collect DOM-data</​del>​   * <​del>​[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1232|#​1232]] - Collect DOM-data</​del>​
     * Det er fremdeles usikkert hvorvidt tilfredstillende DOM-informasjon blir samlet inn for HP-utstyr.     * Det er fremdeles usikkert hvorvidt tilfredstillende DOM-informasjon blir samlet inn for HP-utstyr.
 +  * Interface Browser: må kunne sortere på last_used, fargeskalering på last_used ​
  
  
Line 148: Line 150:
   * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1666|#​1666]] Status report for given time period   * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1666|#​1666]] Status report for given time period
     * En gjenganger: Dette fins allerede i Device History, men Device History virker utdatert ift. nye Status tool. Device History bør egentlig ses på som et supersett av Status tool, hvor man kan velge tidsperiode selv (mot Status, som bare viser alarmer som ikke er avsluttet).     * En gjenganger: Dette fins allerede i Device History, men Device History virker utdatert ift. nye Status tool. Device History bør egentlig ses på som et supersett av Status tool, hvor man kan velge tidsperiode selv (mot Status, som bare viser alarmer som ikke er avsluttet).
-  * UiT ville ha en diskusjon om Cisco DNA Center (som de mener vil få utbredelse) og alt som ellers rører seg i "​skjulte"​ eller proprietære nettskyer (som f.eks. i VMWare-nett) hvor nettet ikke kan observeres med SNMP. Cisco DNA Center har et API som kan brukes til å se alt som er samlet inn - kunne NAV evt. hentet ut data fra et slikt API?+  * UiT ville ha en diskusjon om **Cisco DNA Center** (som de mener vil få utbredelse) og alt som ellers rører seg i "​skjulte"​ eller proprietære nettskyer (som f.eks. i VMWare-nett) hvor nettet ikke kan observeres med SNMP. Cisco DNA Center har et API som kan brukes til å se alt som er samlet inn - kunne NAV evt. hentet ut data fra et slikt API?
     * Håpet var å få i gang en diskusjon med NTNU her, da de også har tatt i bruk Cisco DNA Center, men NTNU hadde meldt forfall.     * Håpet var å få i gang en diskusjon med NTNU her, da de også har tatt i bruk Cisco DNA Center, men NTNU hadde meldt forfall.
     * Ingeborg håper denne idéen sår et frø som kanskje modner til en diskusjon på neste møte.     * Ingeborg håper denne idéen sår et frø som kanskje modner til en diskusjon på neste møte.
   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ut i fra diskusjonen om utstyrsstøtte,​ ble det ytret ønske om bedre dokumentasjon av hvilke typer utstyr som er støttet. Ikke bare i sentral dokumentasjon,​ men f.eks. der man har en PDU-widget som strengt tatt bare støtter APC-PDU-er, så burde den informasjonen være tilgjengelig direkte i eller i forbindelse med widgeten-en i grensesnittet.   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ut i fra diskusjonen om utstyrsstøtte,​ ble det ytret ønske om bedre dokumentasjon av hvilke typer utstyr som er støttet. Ikke bare i sentral dokumentasjon,​ men f.eks. der man har en PDU-widget som strengt tatt bare støtter APC-PDU-er, så burde den informasjonen være tilgjengelig direkte i eller i forbindelse med widgeten-en i grensesnittet.
   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønske om at feilmeldinger fra feilende ipdevpoll-jobber tilgjengeliggjøres i webgrensesnittet (så man eksempelvis slipper å lete i logger når man har en rød jobb-lampe i ipdevinfo)   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønske om at feilmeldinger fra feilende ipdevpoll-jobber tilgjengeliggjøres i webgrensesnittet (så man eksempelvis slipper å lete i logger når man har en rød jobb-lampe i ipdevinfo)
 +  *  **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|BUG]]** Ikke mulig å legge tilbake default/​tutorial widgeten etter at den er tatt bort.
  
 UiA ønsket å diskutere følgende punkter: UiA ønsket å diskutere følgende punkter:
 +
 +  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Støtte for ny miljødings:​ Uptime devices sensor probe SP2+
 +    * Rune har tidligere oversendt en MIB og/eller noe dokumentasjon på e-post.
 +  * Pre-warning:​ UiA driver og tester whitelabel-utstyr fra Edgecore med PICOS på.
 +    * Spørsmål om dette er noe NAV støtter/​kan støtte.
 +    * Morten ba Rune teste disse i NAV selv og dokumentere evt. mangler.
 +  * Kan vi tilby Grafana som verktøy på verktøykassen?​
 +    * Har så vidt vært diskutert før, men greit å få det flagget igjen.
 +  * BGP: Ønsker bedre grensesnitt for å se normalsituasjonen for BGP-sessions.
 +    * Dette foreligger allerede på GitHub som [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1718|#​1718 New interface for BGP session list]]
 +
 +UiO ønsket å diskutere følgende punkter:
 +
 +  * Ønske fra en bruker på UiO: **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Full alarmhistorikk for enkeltbokser og enkeltporter?​
 +    * Vi har det første i Device History, men ikke det andre.
 +  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønske om mulighet til å sette enkeltporter på maintenance.
 +    * Det drives av og til vedlikehold på forbindelser der man ikke ønsker linkState-varsler for de utvalgte portene, men alle andre varsler skal fremdeles fungere.
 +  *  **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|BUG]]** I de javascript-genererte (Rickshaw) grafene, i f.eks. ipdevinfo, vil ''​ifOutOctets''​ være fargelagt //blå// og ''​ifInOctets''​ er //grønn//. Dersom man legger til en slik graf til dashboardet med "Add to dashboard"​-knappen,​ vil disse fargene på forvirrende vis ha blitt byttet om (noe som skyldes at grafen i Dashboard-widgeten ikke tegnes med Rickshaw, men er en PNG produsert av Graphite-web)
 +  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønsker seg utvidet wildcard-søk i MAC-søk i Machinetracker. Per i dag kan man bare søke på MAC-prefiks,​ man kan ikke sette wildcards midt inni en søkestreng.
 +    * Kommentarer fra Morten: Prefiks-søk konverteres til et rent "​større-enn og mindre-enn"​-søk mot en numerisk MAC-adresseindeks. Wildcards midt inni en adresse vil antageligvis måtte konverteres til et fulltekstsøk og kreve en eller annen fulltekstindeks på CAM-tabellen for å være i nærheten av effektivt.
 +  * Ønsker seg mer fullstendig kablingsdokumentasjon i NAV
 +    * Dagens kablingsdokumentasjon i NAV er rettet mot aksessnettet,​ og ikke andre ting.
 +    * Ved nærmere utdyping høres det ut som om UiO ønsker seg et alternativ til Telemator, og det er strengt tatt **out-of-scope** for NAV.
 +    * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** I samme forbindelse ble den gamle diskusjonen,​ om å automatisk vedlikeholde patchedata i NAV vha. tolkning av switcheport-description,​ gjenopptatt.
 +
 +HiVolda ønsket å diskutere følgende punkter:
 +
 +  * **PoE PoE PoE** → Som tidligere nevnt, ønsker seg mer detaljer på portnivå. ​
 +  * Det oppsto en generell diskusjon om nat44-bokser fra Uninett og overvåkning med NAV og/eller NfSen.
 +  * Potensiell bugrapport om forsvunne søketemplates i NfSen på verktøykassen i Volda. Tar det videre internt.
 +  * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønske om å kunne registrere End-Of-Life-datoer for utstyrstyper i NAV, slik at NAV kan lage rapporter eller varsle om utstyr som er i ferd med å gå ut på data.
 +
 +
 +Neste møtedato ble satt til 9. april 2019.
  
nav-ref/navref_231018.1540377694.txt.gz · Last modified: 2018/10/24 10:41 by morten