User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_250417_avstemning

This is an old revision of the document!


Avstemning etter nav-ref 25. april 2017

Denne avstemningen ble gjort i ved hjelp av et online skjema for avstemning.

Resultatene ble som følger:

nav-ref/navref_250417_avstemning.1494832393.txt.gz · Last modified: 2017/05/15 07:13 by bredal