User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_290312

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
nav-ref:navref_290312 [2012/03/30 06:25]
faltin@uninett.no [Referat]
nav-ref:navref_290312 [2012/03/30 11:05]
faltin@uninett.no [Bugs som er avdekket i 3.11.1]
Line 38: Line 38:
  
   * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø   * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø
-  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "ulf ulv". event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.+  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "ulv-ulv". event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.
   * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav...   * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav...
-  * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen+  * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen ​ 
 +  * problem med ipdevpoll og antall åpne sockets 
 +    * mulig: ipdevpoll kan begrenses til maks antall 
 +    * mulig: ny netsnmp tillater muligens mer enn 1024 
 +      * husk å justere i OSet slik at flere enn 1024 fildecriptorer er lov 
 +  * subnet matrix  
 +    * teller feil - sier UiTø... trenger mer dok... 
 +    * hvis /25 og mange små, vis /25 så resten som "too many small subnets" ​  
 +  * netmap 
 +    * trafikklast er feil ser det ut til 
 +    * det er ingen cpu statistikk 
 +    * Det er tilfeller der topologi er riktig i rapport, men feil i nettkart.  
 +  * Problem ved at snmp mot server gir /32 prefiks for hostadressen - ikke ønsket 
 +  * Uheldig at man ikke får statistikk på porter som inngår i port channel 
 +  * Mulig bug ved at port som ikke er switchport og blir satt til switchport ikke blir med i cricket 
  
 ==== Runde Rundt bordet ==== ==== Runde Rundt bordet ====
Line 56: Line 71:
 === UiA === === UiA ===
  
-* toolbox veldig svær +  ​* toolbox veldig svær 
-  * gruppering i kategorier?​ +    * gruppering i kategorier?​ 
-  * ta bort teksten / listeview / kanskje sortert i kategori +    * ta bort teksten / listeview / kanskje sortert i kategori 
-* bedre status side  +  * bedre status side  
-  * bør vise alle hendelsestyper +    * bør vise alle hendelsestyper 
-  * vurder å blande unresolved alerts med event history +    * vurder å blande unresolved alerts med event history 
-  * mulighet for å fjerne overskrifter som ikke har innmat +    * mulighet for å fjerne overskrifter som ikke har innmat 
-* paging ikke bare next på lange reports ​+  * paging ikke bare next på lange reports ​ 
 + 
 +=== UiTø === 
 + 
 +  * to hovedbudskap:​ 
 +    * //event engine - styrket skyggehåndtering og korellering//​ 
 +    * //nav som kilde - slippe å legge inn dette i andre system// 
 +  * ad event engine 
 +    * vil kreve reimplementering. Er også ønskelig da koden er i Java og vanskelig å vedlikeholde.  
 +      * må avklares om skygge skal brukes for alle hendelser 
 +      * det må i hvertfall bedre korrellering mellom hendelser på plass 
 +  * ad nav som kilde 
 +    * morten: vi har dumpscript - kan lett skrus på til egne ønsker 
 +    * hvordan få kildedata inn i nav   
 +      * morten: lag kommandolinjescript som bruker bulk import 
 +  * ta mer ut av potensiale av subcategori 
 +    * morten: ikke avgrens at en subkaterogi er knyttet til en bestemt kategori  
 +    * kalle det en group eller tag eller label 
 +    * rapport som gir oversikt over alt utstyr av en gitt subcat/"​tag"​ *W* 
 +  * last updated i ip dev info 
 +    * det er 6 jobber i dag - vis last updated for hver av de 
 +      * dette bør gjøres når man ser på annen rydding i ip dev info  
 +  * rapport på hva som er bak en svitsj - helst i flere hopp 
 +  * dersom en prefiks på en ruter = scope: ikke overskrive scope 
 +  * mulighet for å spesifisere hvilket rack ting står i. 
 + 
 +=== NTNU === 
 + 
 +  * ide: endre cricket til ikke å skille på swport og gwport, men ta alle interfaces i en greie 
 +    * ikke skill på swport og gwport også i ipdevinfo 
 +    * Morten: kanskje dele i to kategorier: fysiske porter og virtuelle porter 
 +  * report advanced: mulig til å unnta alle tomme felter ​  
 + 
 +(det var langt flere innspill fra NTNU, men de kom kanskje på noen av de andres liste, eller på buglista). 
 + 
 +==== Topology breakdown ==== 
 + 
 +I korte trekk ingen påviselige funn. HiVolda er fornøyd. UiA er fornøyd. NTNU lider av at de ikke har en fungerende 3.11.1 - men jobber med saken. Vil da lage en sql rapport som sammenligner "​connected_to"​ med portname. UiTø vil gjerne låne denne sql og gjøre samme test selv. 
 + 
 +UiA og UiTø har Juniper 1U EX svitsj som skal legges inn i NAV. Vil verifisere om den kommer rett inn, inklusive topologi. 
 + 
 +==== Kravspek nytt nettkart ==== 
 + 
 +  * hensikt/​målgruppe:​ 
 +    * argumentere ovenfor ledelsen (her må det investeres...) 
 +    * for nyansatte nett-driftere:​ få oversikt 
 +    * avdekker topologifeil med et blikkfang 
 +      * kan bli nyttig også for drevne driftsfolk 
 +    * show off 
 +  * generelt 
 +    * ikke java 
 +    * stabilt 
 +    * javascript bibliotek graphviz 
 +      * kan gruppere noder i en gruppe - de skal tegnes i en firkant med en label 
 +  * visningsmodus:​ 
 +    * lag 2 
 +    * lag 3 
 +  * ulike views 
 +    * initielt autolayout, men drar man på en node, vil den bli der, ikke autolayout på nytt 
 +    * man må kunne lagre et view 
 +      * enten public eller private 
 +      * hvert view får en url som kan deles 
 +  * gruppering 
 +    * grupper etter room, location, subcat etc 
 +  * vise bare det som er inne i en lokasjon 
 +    * men vis et hopp ut av lokasjonen 
 +  * søk  
 +    * søk opp en boks, se alle naboer: bokssentrisk 
 +    * klikk på en ny, vis nettet fra denne 
 +  * hva skal vises 
 +    * vis status (up/down) på bokser 
 +    * vis status på linker (linkdown, spanning tree down) 
 +    * popup info konfigurerbar - kanskje vis i vindu til høyre 
 +      * lenker til info i popup 
 +      * utover det som vises i dag: minne også aktuelt 
 +    * vis vlan som går på en trunk  
 +    * tegne kart for et vlan - grå ut resten 
 +  * generelle krav 
 +    * tekst må være leselig (ikke for smått) 
 +    * eksport til PDF 
 +  * andre ting 
 +    *  mulighet for å kortslutte reell topologi med logisk 
 +       * bruke elink descr konvensjon 
 +    * spill av trafikk over tid 
 +    * høydemeter for geomap ​  
 + 
 +=== Videre fremdrift === 
 + 
 +Ta med disse skissene og utvikle en tidlig versjon som fokuserer på topologivsning. Ikke visning av last, status, popup og alt det der i denne fasen. 
 +Fokuser på grafvisning. Vis dette til nav-ref og juster etter innspill. 
 + 
  
-Børge 
-* to hovedbudskap:​ 
-  * event engine - styrket skyggehåndtering og korellering 
-  * nav som kilde, slippe å legge inn dette i andre system 
-* ad nav som kilde 
-  * morten: vi har dumpscript 
-    * kan lett skrus på til egne ønsker 
-  * hvordan få kildedata inn i nav  ​ 
-    * morten: lag kommandolinjescript som bruker bulk import 
-* ta mer ut av potensiale av subcategori 
-  * morten: ikke avgrens at en subkaterogi er knyttet til en bestemt kategori ​ 
-  * kalle det en group eller tag eller label 
-* rapport som gir oversikt over alt utstyr av en gitt subcat/"​tag"​ *W* 
-* problem med ipdevpoll og antall åpne sockets 
-  * mulig: ipdevpoll kan begrenses til maks antall 
-  * mulig: ny netsnmp tillater muligens mer enn 1024 
-    * husk å justere i OSet slik at flere enn 1024 fildecriptorer er lov 
-* last updated 
-  * det er 6 jobber i dag - vis last updated for hver av de  
-* rapport på hva som er bak en svitsj - helst i flere hopp 
-* dersom en prefiks på en ruter = scope, ikke overskrie scope 
-* pakketap på alle bokser etter 3.11, kan være relatert til ipv6 - rapporter 
-* subnet matrix teller feil 
-* mulighet for å spesifisere hvilket rack ting står i 
-* problem ved at snmp mot server gir /32 prefiks for hostadressen - ikke ønsket 
-* subnet matrix: hvis /25 og mange små, vis /25 så resten som "too many small subnets"​ 
  
-Gro-Anita 
-* uheldig at man ikke får statistikk på porter som inngår i port channel 
-* mulig bug ved at port som ikke er switchport og blir satt til switchport ikke blir med i cricket 
-* ide: endre cricket til ikke å skille på swport og gwport, men ta alle interfaces i en greie 
-* Børge: ikke skill på swport og gwport også i ipdevinfo 
-  * Morten: kanskje dele i to kategorier: fysiske porter og virtuelle porter 
-* report advanced: mulig til å unnta alle tomme felter  ​ 
  
 ===== Neste møte ===== ===== Neste møte =====
nav-ref/navref_290312.txt · Last modified: 2015/11/13 13:33 (external edit)