User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_290312

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_290312 [2012/03/30 06:41]
faltin@uninett.no
nav-ref:navref_290312 [2012/03/30 11:17]
faltin@uninett.no [Kravspek nytt nettkart]
Line 38: Line 38:
  
   * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø   * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø
-  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "ulf ulv". event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.+  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "ulv-ulv". event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.
   * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav...   * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav...
   * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen ​   * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen ​
Line 45: Line 45:
     * mulig: ny netsnmp tillater muligens mer enn 1024     * mulig: ny netsnmp tillater muligens mer enn 1024
       * husk å justere i OSet slik at flere enn 1024 fildecriptorer er lov       * husk å justere i OSet slik at flere enn 1024 fildecriptorer er lov
-  * subnet matrix teller feil - sier UiTø... trenger mer dok... +  * subnet matrix ​ 
-  subnet matrix: ​hvis /25 og mange små, vis /25 så resten som "too many small subnets" ​  +    * teller feil - sier UiTø... trenger mer dok... 
-  * Det er feil i dagens netmap og trafikklast+    * hvis /25 og mange små, vis /25 så resten som "too many small subnets" ​  
 +  ​* netmap 
 +    * trafikklast er feil ser det ut til 
 +    * det er ingen cpu statistikk 
 +    ​* Det er tilfeller der topologi er riktig i rapport, men feil i nettkart. ​
   * Problem ved at snmp mot server gir /32 prefiks for hostadressen - ikke ønsket   * Problem ved at snmp mot server gir /32 prefiks for hostadressen - ikke ønsket
   * Uheldig at man ikke får statistikk på porter som inngår i port channel   * Uheldig at man ikke får statistikk på porter som inngår i port channel
   * Mulig bug ved at port som ikke er switchport og blir satt til switchport ikke blir med i cricket   * Mulig bug ved at port som ikke er switchport og blir satt til switchport ikke blir med i cricket
-  * Det er tilfeller der topologi er riktig i rapport, men feil i nettkart.+
  
 ==== Runde Rundt bordet ==== ==== Runde Rundt bordet ====
Line 82: Line 86:
     * //nav som kilde - slippe å legge inn dette i andre system//     * //nav som kilde - slippe å legge inn dette i andre system//
   * ad event engine   * ad event engine
-    * vil kreve reimplementering. Er også ønskelig da koden er i Java ogg vanskelig å vedlikeholde. ​+    * vil kreve reimplementering. Er også ønskelig da koden er i Java og vanskelig å vedlikeholde. ​
       * må avklares om skygge skal brukes for alle hendelser       * må avklares om skygge skal brukes for alle hendelser
       * det må i hvertfall bedre korrellering mellom hendelser på plass       * det må i hvertfall bedre korrellering mellom hendelser på plass
Line 97: Line 101:
       * dette bør gjøres når man ser på annen rydding i ip dev info        * dette bør gjøres når man ser på annen rydding i ip dev info
   * rapport på hva som er bak en svitsj - helst i flere hopp   * rapport på hva som er bak en svitsj - helst i flere hopp
-  * dersom en prefiks på en ruter = scopeikke overskrie ​scope +  * dersom en prefiks på en ruter = scopeikke overskrive ​scope 
-  * mulighet for å spesifisere hvilket rack ting står i+  * mulighet for å spesifisere hvilket rack ting står i.
  
 === NTNU === === NTNU ===
Line 113: Line 117:
 I korte trekk ingen påviselige funn. HiVolda er fornøyd. UiA er fornøyd. NTNU lider av at de ikke har en fungerende 3.11.1 - men jobber med saken. Vil da lage en sql rapport som sammenligner "​connected_to"​ med portname. UiTø vil gjerne låne denne sql og gjøre samme test selv. I korte trekk ingen påviselige funn. HiVolda er fornøyd. UiA er fornøyd. NTNU lider av at de ikke har en fungerende 3.11.1 - men jobber med saken. Vil da lage en sql rapport som sammenligner "​connected_to"​ med portname. UiTø vil gjerne låne denne sql og gjøre samme test selv.
  
-UiA og UiTø har Huniiper ​1U EX svitsj som skal legges inn i NAV. Vil verifisere om den kommer rett inn, inklusive topologi.+UiA og UiTø har Juniper ​1U EX svitsj som skal legges inn i NAV. Vil verifisere om den kommer rett inn, inklusive topologi.
  
 ==== Kravspek nytt nettkart ==== ==== Kravspek nytt nettkart ====
 +
 +  * hensikt/​målgruppe:​
 +    * argumentere ovenfor ledelsen (her må det investeres...)
 +    * for nyansatte nett-driftere:​ få oversikt
 +    * avdekker topologifeil med et blikkfang
 +      * kan bli nyttig også for drevne driftsfolk
 +    * show off
 +  * generelt
 +    * ikke java
 +    * stabilt
 +    * javascript (sjekk infovis / protovis)
 +      * kan gruppere noder i en gruppe - de skal tegnes i en firkant med en label
 +  * visningsmodus:​
 +    * lag 2
 +    * lag 3
 +  * ulike views
 +    * initielt autolayout, men drar man på en node, vil den bli der, ikke autolayout på nytt
 +    * man må kunne lagre et view
 +      * enten public eller private
 +      * hvert view får en url som kan deles
 +  * gruppering
 +    * grupper etter room, location, subcat etc
 +  * vise bare det som er inne i en lokasjon
 +    * men vis et hopp ut av lokasjonen
 +  * søk 
 +    * søk opp en boks, se alle naboer: bokssentrisk
 +    * klikk på en ny, vis nettet fra denne
 +  * hva skal vises
 +    * vis status (up/down) på bokser
 +    * vis status på linker (linkdown, spanning tree down)
 +    * popup info konfigurerbar - kanskje vis i vindu til høyre
 +      * lenker til info i popup
 +      * utover det som vises i dag: minne også aktuelt
 +    * vis vlan som går på en trunk 
 +    * tegne kart for et vlan - grå ut resten
 +  * generelle krav
 +    * tekst må være leselig (ikke for smått)
 +    * eksport til PDF
 +  * andre ting
 +    *  mulighet for å kortslutte reell topologi med logisk
 +       * bruke elink descr konvensjon
 +    * spill av trafikk over tid
 +    * høydemeter for geomap  ​
 +
 +=== Videre fremdrift ===
 +
 +Ta med disse skissene og utvikle en tidlig versjon som fokuserer på topologivsning. Ikke visning av last, status, popup og alt det der i denne fasen.
 +Fokuser på grafvisning. Vis dette til nav-ref og juster etter innspill.
 +
 +
 +
 +
  
 ===== Neste møte ===== ===== Neste møte =====
nav-ref/navref_290312.txt · Last modified: 2015/11/13 13:33 (external edit)