User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_290312

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_290312 [2012/03/30 06:55]
faltin@uninett.no [Kravspek nytt nettkart]
nav-ref:navref_290312 [2012/03/30 11:17]
faltin@uninett.no [Kravspek nytt nettkart]
Line 38: Line 38:
  
   * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø   * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø
-  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "ulf ulv". event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.+  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "ulv-ulv". event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.
   * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav...   * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav...
   * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen ​   * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen ​
Line 86: Line 86:
     * //nav som kilde - slippe å legge inn dette i andre system//     * //nav som kilde - slippe å legge inn dette i andre system//
   * ad event engine   * ad event engine
-    * vil kreve reimplementering. Er også ønskelig da koden er i Java ogg vanskelig å vedlikeholde. ​+    * vil kreve reimplementering. Er også ønskelig da koden er i Java og vanskelig å vedlikeholde. ​
       * må avklares om skygge skal brukes for alle hendelser       * må avklares om skygge skal brukes for alle hendelser
       * det må i hvertfall bedre korrellering mellom hendelser på plass       * det må i hvertfall bedre korrellering mellom hendelser på plass
Line 121: Line 121:
 ==== Kravspek nytt nettkart ==== ==== Kravspek nytt nettkart ====
  
 +  * hensikt/​målgruppe:​
 +    * argumentere ovenfor ledelsen (her må det investeres...)
 +    * for nyansatte nett-driftere:​ få oversikt
 +    * avdekker topologifeil med et blikkfang
 +      * kan bli nyttig også for drevne driftsfolk
 +    * show off
   * generelt   * generelt
     * ikke java     * ikke java
     * stabilt     * stabilt
-    * javascript ​bibliotek graphviz+    * javascript ​(sjekk infovis / protovis)
       * kan gruppere noder i en gruppe - de skal tegnes i en firkant med en label       * kan gruppere noder i en gruppe - de skal tegnes i en firkant med en label
   * visningsmodus:​   * visningsmodus:​
Line 133: Line 139:
     * man må kunne lagre et view     * man må kunne lagre et view
       * enten public eller private       * enten public eller private
-      * hvert view får ern url som kan deles+      * hvert view får en url som kan deles
   * gruppering   * gruppering
     * grupper etter room, location, subcat etc     * grupper etter room, location, subcat etc
Line 142: Line 148:
     * klikk på en ny, vis nettet fra denne     * klikk på en ny, vis nettet fra denne
   * hva skal vises   * hva skal vises
-    * vis status på bokser+    * vis status ​(up/​down) ​på bokser
     * vis status på linker (linkdown, spanning tree down)     * vis status på linker (linkdown, spanning tree down)
     * popup info konfigurerbar - kanskje vis i vindu til høyre     * popup info konfigurerbar - kanskje vis i vindu til høyre
       * lenker til info i popup       * lenker til info i popup
 +      * utover det som vises i dag: minne også aktuelt
     * vis vlan som går på en trunk      * vis vlan som går på en trunk 
     * tegne kart for et vlan - grå ut resten     * tegne kart for et vlan - grå ut resten
Line 151: Line 158:
     * tekst må være leselig (ikke for smått)     * tekst må være leselig (ikke for smått)
     * eksport til PDF     * eksport til PDF
 +  * andre ting
 +    *  mulighet for å kortslutte reell topologi med logisk
 +       * bruke elink descr konvensjon
 +    * spill av trafikk over tid
 +    * høydemeter for geomap  ​
  
 +=== Videre fremdrift ===
  
-** rakk ikke mer***+Ta med disse skissene og utvikle en tidlig versjon som fokuserer på topologivsning. Ikke visning av last, status, popup og alt det der i denne fasen. 
 +Fokuser på grafvisning. Vis dette til nav-ref og juster etter innspill.
  
  
-popup på boks: 
-* vis cpu last, gå direkte til cricket stat 
-* vis minne 
-* konfigurerbar popup-template 
  
-popup på lenke: gå direkte til graf 
  
-* konfigurerbar startside 
  
-* mulighet for å kortslutte reell topologi med logisk 
-  * bruke elink descr konvensjon 
- 
-* farge på boksen: viser status / cpu last 
- 
-* spill av trafikk over tid 
- 
-* høydemeter for geomap  ​ 
- 
-målgruppe: ​ 
-* show off 
-* nyttig for driftsfolk 
-* argumentere ovenfor ledelsen 
-  - her må det investeres 
-* avdekker topologifeil med et blikkfang 
 ===== Neste møte ===== ===== Neste møte =====
  
 Vi ble enig om tirsdag 2. oktober. Vi ble enig om tirsdag 2. oktober.
  
nav-ref/navref_290312.txt · Last modified: 2015/11/13 13:33 (external edit)