User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_290312

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nav-ref:navref_290312 [2012/03/30 06:55]
faltin@uninett.no [Kravspek nytt nettkart]
nav-ref:navref_290312 [2015/11/13 13:33]
Line 1: Line 1:
-====== NAV referansegruppemøte 29/3-2012 ====== 
- 
-[[nav-ref|NAV-ref Home]] 
- 
-Følgende deltok: 
- 
-  * Gro-Anita Vindheim, NTNU 
-  * Børge Brunes, UiTø 
-  * Rune Kittelsen, UiA 
-  * Peder Sefland, HiVolda ​ 
-  * Vidar Faltinsen, UNINETT ​ 
-  * Morten Brekkevold, UNINETT ​ 
- 
-Forfall: 
- 
-  * Jan Sigurd Refvik, UiO 
- 
-===== Agenda ===== 
- 
-Møtet var i Teknobyen, Trondheim og varte fra kl 09 - 15 avbrutt av lunch. 
- 
-  - Hva vi har gjort siden sist + planer for 3.12. Justering av 3.12 planer? 3.13 ideer. Runde rundt bordet i denne prosessen. 
-  - Topology breakdown. Finner dere feil i 3.11 topologiavledning?​ 
-  - Kravspekk nytt nettkart 
-  - Dato for neste møte 
- 
-===== Referat ===== 
- 
-Vidar reperterte {{:​gigacampus:​samling:​nav-planer-vk-samling-mars-2012.pdf|planene som foreligger}}. De ble også presentert på verktøysamling dagen før. 
- 
-==== Kommentar til punkter på plan ==== 
- 
-  * Ad statistikk for ip adresseromsforbruk:​ Morten vil helst gjøre det basert på databasen. Vi har alle tall der.  
-    * NTNU: Fint om dette gjøres slik at NTNU kan ta det i bruk selv på en slik måte at man lett kan utvide det til å omfatte DHCP statistikk. 
- 
-==== Bugs som er avdekket i 3.11.1 ​ ==== 
- 
- 
-  * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø 
-  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "ulf ulv". event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller. 
-  * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav... 
-  * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen ​ 
-  * problem med ipdevpoll og antall åpne sockets 
-    * mulig: ipdevpoll kan begrenses til maks antall 
-    * mulig: ny netsnmp tillater muligens mer enn 1024 
-      * husk å justere i OSet slik at flere enn 1024 fildecriptorer er lov 
-  * subnet matrix ​ 
-    * teller feil - sier UiTø... trenger mer dok... 
-    * hvis /25 og mange små, vis /25 så resten som "too many small subnets"  ​ 
-  * netmap 
-    * trafikklast er feil ser det ut til 
-    * det er ingen cpu statistikk 
-    * Det er tilfeller der topologi er riktig i rapport, men feil i nettkart. ​ 
-  * Problem ved at snmp mot server gir /32 prefiks for hostadressen - ikke ønsket 
-  * Uheldig at man ikke får statistikk på porter som inngår i port channel 
-  * Mulig bug ved at port som ikke er switchport og blir satt til switchport ikke blir med i cricket 
- 
- 
-==== Runde Rundt bordet ==== 
- 
-=== HiVolda === 
- 
-  * Ønsker å se full software image på utstyr 
-  * ipdevpoll: post software change event    
-  * Endre: "​Register Error Event" -> "​Register Device Event" 
-  * Ved innlegging av ny boks: description felt ved device - postes som event 
-    * samme ved bulk import - egen kolonne for dette 
-  * seeddb - ikke vis community på listen over ip devicer, bare indiker om community er satt 
- 
- 
-=== UiA === 
- 
-  * toolbox veldig svær 
-    * gruppering i kategorier? 
-    * ta bort teksten / listeview / kanskje sortert i kategori 
-  * bedre status side  
-    * bør vise alle hendelsestyper 
-    * vurder å blande unresolved alerts med event history 
-    * mulighet for å fjerne overskrifter som ikke har innmat 
-  * paging ikke bare next på lange reports ​ 
- 
-=== UiTø === 
- 
-  * to hovedbudskap:​ 
-    * //event engine - styrket skyggehåndtering og korellering//​ 
-    * //nav som kilde - slippe å legge inn dette i andre system// 
-  * ad event engine 
-    * vil kreve reimplementering. Er også ønskelig da koden er i Java ogg vanskelig å vedlikeholde. ​ 
-      * må avklares om skygge skal brukes for alle hendelser 
-      * det må i hvertfall bedre korrellering mellom hendelser på plass 
-  * ad nav som kilde 
-    * morten: vi har dumpscript - kan lett skrus på til egne ønsker 
-    * hvordan få kildedata inn i nav  ​ 
-      * morten: lag kommandolinjescript som bruker bulk import 
-  * ta mer ut av potensiale av subcategori 
-    * morten: ikke avgrens at en subkaterogi er knyttet til en bestemt kategori ​ 
-    * kalle det en group eller tag eller label 
-    * rapport som gir oversikt over alt utstyr av en gitt subcat/"​tag"​ *W* 
-  * last updated i ip dev info 
-    * det er 6 jobber i dag - vis last updated for hver av de 
-      * dette bør gjøres når man ser på annen rydding i ip dev info  
-  * rapport på hva som er bak en svitsj - helst i flere hopp 
-  * dersom en prefiks på en ruter = scope: ikke overskrive scope 
-  * mulighet for å spesifisere hvilket rack ting står i. 
- 
-=== NTNU === 
- 
-  * ide: endre cricket til ikke å skille på swport og gwport, men ta alle interfaces i en greie 
-    * ikke skill på swport og gwport også i ipdevinfo 
-    * Morten: kanskje dele i to kategorier: fysiske porter og virtuelle porter 
-  * report advanced: mulig til å unnta alle tomme felter  ​ 
- 
-(det var langt flere innspill fra NTNU, men de kom kanskje på noen av de andres liste, eller på buglista). 
- 
-==== Topology breakdown ==== 
- 
-I korte trekk ingen påviselige funn. HiVolda er fornøyd. UiA er fornøyd. NTNU lider av at de ikke har en fungerende 3.11.1 - men jobber med saken. Vil da lage en sql rapport som sammenligner "​connected_to"​ med portname. UiTø vil gjerne låne denne sql og gjøre samme test selv. 
- 
-UiA og UiTø har Juniper 1U EX svitsj som skal legges inn i NAV. Vil verifisere om den kommer rett inn, inklusive topologi. 
- 
-==== Kravspek nytt nettkart ==== 
- 
-  * generelt 
-    * ikke java 
-    * stabilt 
-    * javascript bibliotek graphviz 
-      * kan gruppere noder i en gruppe - de skal tegnes i en firkant med en label 
-  * visningsmodus:​ 
-    * lag 2 
-    * lag 3 
-  * ulike views 
-    * initielt autolayout, men drar man på en node, vil den bli der, ikke autolayout på nytt 
-    * man må kunne lagre et view 
-      * enten public eller private 
-      * hvert view får ern url som kan deles 
-  * gruppering 
-    * grupper etter room, location, subcat etc 
-  * vise bare det som er inne i en lokasjon 
-    * men vis et hopp ut av lokasjonen 
-  * søk  
-    * søk opp en boks, se alle naboer: bokssentrisk 
-    * klikk på en ny, vis nettet fra denne 
-  * hva skal vises 
-    * vis status på bokser 
-    * vis status på linker (linkdown, spanning tree down) 
-    * popup info konfigurerbar - kanskje vis i vindu til høyre 
-      * lenker til info i popup 
-    * vis vlan som går på en trunk  
-    * tegne kart for et vlan - grå ut resten 
-  * generelle krav 
-    * tekst må være leselig (ikke for smått) 
-    * eksport til PDF 
- 
- 
-** rakk ikke mer*** 
- 
- 
-popup på boks: 
-* vis cpu last, gå direkte til cricket stat 
-* vis minne 
-* konfigurerbar popup-template 
- 
-popup på lenke: gå direkte til graf 
- 
-* konfigurerbar startside 
- 
-* mulighet for å kortslutte reell topologi med logisk 
-  * bruke elink descr konvensjon 
- 
-* farge på boksen: viser status / cpu last 
- 
-* spill av trafikk over tid 
- 
-* høydemeter for geomap  ​ 
- 
-målgruppe: ​ 
-* show off 
-* nyttig for driftsfolk 
-* argumentere ovenfor ledelsen 
-  - her må det investeres 
-* avdekker topologifeil med et blikkfang 
-===== Neste møte ===== 
- 
-Vi ble enig om tirsdag 2. oktober. 
  
nav-ref/navref_290312.txt · Last modified: 2015/11/13 13:33 (external edit)