User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_290312

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
nav-ref:navref_290312 [2012/03/30 10:11]
faltin@uninett.no [Runde Rundt bordet]
nav-ref:navref_290312 [2012/03/30 11:05]
faltin@uninett.no [Bugs som er avdekket i 3.11.1]
Line 38: Line 38:
  
   * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø   * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø
-  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "ulf ulv". event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.+  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "ulv-ulv". event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.
   * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav...   * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav...
   * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen ​   * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen ​
nav-ref/navref_290312.txt · Last modified: 2015/11/13 13:33 (external edit)