User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_290312

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_290312 [2012/03/30 06:47]
faltin@uninett.no [Bugs som er avdekket i 3.11.1]
nav-ref:navref_290312 [2015/11/13 13:33] (current)
Line 38: Line 38:
  
   * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø   * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø
-  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "ulf ulv". event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.+  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "ulv-ulv". event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.
   * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav...   * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav...
   * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen ​   * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen ​
Line 86: Line 86:
     * //nav som kilde - slippe å legge inn dette i andre system//     * //nav som kilde - slippe å legge inn dette i andre system//
   * ad event engine   * ad event engine
-    * vil kreve reimplementering. Er også ønskelig da koden er i Java ogg vanskelig å vedlikeholde. ​+    * vil kreve reimplementering. Er også ønskelig da koden er i Java og vanskelig å vedlikeholde. ​
       * må avklares om skygge skal brukes for alle hendelser       * må avklares om skygge skal brukes for alle hendelser
       * det må i hvertfall bedre korrellering mellom hendelser på plass       * det må i hvertfall bedre korrellering mellom hendelser på plass
Line 121: Line 121:
 ==== Kravspek nytt nettkart ==== ==== Kravspek nytt nettkart ====
  
-ikke funksjonelle krav+  * hensikt/​målgruppe
-* ikke java +    * argumentere ovenfor ledelsen (her må det investeres...) 
-* stabilt +    * for nyansatte nett-driftere:​ få oversikt 
-* javascript ​bibliotek graphviz +    * avdekker topologifeil med et blikkfang 
-  * kan gruppere noder i en gruppe +      * kan bli nyttig også for drevne driftsfolk 
-    * de skal tegnes i en firkant med en label+    * show off 
 +  * generelt 
 +    ​* ikke java 
 +    * stabilt 
 +    * javascript ​(sjekk infovis / protovis) 
 +      * kan gruppere noder i en gruppe ​de skal tegnes i en firkant med en label 
 +  * visningsmodus:​ 
 +    * lag 2 
 +    * lag 3 
 +  * ulike views 
 +    * initielt autolayout, men drar man på en node, vil den bli der, ikke autolayout på nytt 
 +    * man må kunne lagre et view 
 +      * enten public eller private 
 +      * hvert view får en url som kan deles 
 +  * gruppering 
 +    * grupper etter room, location, subcat etc 
 +  * vise bare det som er inne i en lokasjon 
 +    * men vis et hopp ut av lokasjonen 
 +  * søk  
 +    * søk opp en boks, se alle naboer: bokssentrisk 
 +    * klikk på en ny, vis nettet fra denne 
 +  * hva skal vises 
 +    * vis status (up/down) på bokser 
 +    * vis status på linker (linkdown, spanning tree down) 
 +    * popup info konfigurerbar - kanskje vis i vindu til høyre 
 +      * lenker til info i popup 
 +      * utover det som vises i dag: minne også aktuelt 
 +    * vis vlan som går på en trunk  
 +    * tegne kart for et vlan - grå ut resten 
 +  * generelle krav 
 +    * tekst må være leselig (ikke for smått) 
 +    * eksport til PDF 
 +  * andre ting 
 +    *  mulighet for å kortslutte reell topologi med logisk 
 +       * bruke elink descr konvensjon 
 +    * spill av trafikk over tid 
 +    * høydemeter for geomap  ​
  
-  +=== Videre fremdrift ===
-visningsmodus:​ +
-* lag 2 +
-* lag 3 +
-* lag 1: fiber - ikke foksuer på det nå +
-* tekst må være leselig +
-* eksport til PDF +
-* lagre et view +
-  * vil bare se kristiansand... +
-  * hvis du drar på en node, så vil ikke denne blir gjenstand for autolayout +
-  * nye noder blir lagt ut automatisk +
-  * hvert view får en url som kan deles +
-   +
-* konfigurerbar startside: lag3 eller fysisk topologi +
-   +
-* som admin kan du lage et public view +
-* man kan lage sine egne views, til et +
-* det her skal være default viewet for alle+
  
-* linkdown: marker ​det med kryss elns +Ta med disse skissene og utvikle en tidlig versjon som fokuserer på topologivsning. Ikke visning av last, status, popup og alt det der i denne fasen. 
-* spanning tree disablet: vis dette +Fokuser på grafvisning. Vis dette til nav-ref og juster etter innspill.
-* få opp info om vlan over en trunk +
-* tegnet kartet for et vlan, evt ved å gråe ut bakgrunn+
  
-gruppering: 
-* grupper etter room, location, subcat etc 
-* vise bare det som er inne i en lokasjon 
-  * vis et hopp ut av lokasjonen 
-* søk opp en boks, se alle naboer: bokssentrisk 
-  * klikk på en ny, vis nettet fra denne 
  
-popup på boks: 
-* vis cpu last, gå direkte til cricket stat 
-* vis minne 
-* konfigurerbar popup-template 
  
-popup på lenke: gå direkte til graf 
  
-* konfigurerbar startside 
  
-* mulighet for å kortslutte reell topologi med logisk 
-  * bruke elink descr konvensjon 
- 
-* farge på boksen: viser status / cpu last 
- 
-* spill av trafikk over tid 
- 
-* høydemeter for geomap  ​ 
- 
-målgruppe: ​ 
-* show off 
-* nyttig for driftsfolk 
-* argumentere ovenfor ledelsen 
-  - her må det investeres 
-* avdekker topologifeil med et blikkfang 
 ===== Neste møte ===== ===== Neste møte =====
  
 Vi ble enig om tirsdag 2. oktober. Vi ble enig om tirsdag 2. oktober.
  
nav-ref/navref_290312.1333090036.txt.gz · Last modified: 2015/11/13 13:38 (external edit)