User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_290312

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_290312 [2012/03/30 07:33]
faltin@uninett.no [Kravspek nytt nettkart]
nav-ref:navref_290312 [2015/11/13 13:33] (current)
Line 38: Line 38:
  
   * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø   * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø
-  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "ulf ulv". event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.+  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "ulv-ulv". event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.
   * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav...   * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav...
   * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen ​   * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen ​
Line 86: Line 86:
     * //nav som kilde - slippe å legge inn dette i andre system//     * //nav som kilde - slippe å legge inn dette i andre system//
   * ad event engine   * ad event engine
-    * vil kreve reimplementering. Er også ønskelig da koden er i Java ogg vanskelig å vedlikeholde. ​+    * vil kreve reimplementering. Er også ønskelig da koden er i Java og vanskelig å vedlikeholde. ​
       * må avklares om skygge skal brukes for alle hendelser       * må avklares om skygge skal brukes for alle hendelser
       * det må i hvertfall bedre korrellering mellom hendelser på plass       * det må i hvertfall bedre korrellering mellom hendelser på plass
Line 122: Line 122:
  
   * hensikt/​målgruppe:​   * hensikt/​målgruppe:​
-    * argumentere ovenfor ledelsen +    * argumentere ovenfor ledelsen ​(her må det investeres...)
-      * her må det investeres+
     * for nyansatte nett-driftere:​ få oversikt     * for nyansatte nett-driftere:​ få oversikt
     * avdekker topologifeil med et blikkfang     * avdekker topologifeil med et blikkfang
Line 131: Line 130:
     * ikke java     * ikke java
     * stabilt     * stabilt
-    * javascript ​bibliotek graphviz+    * javascript ​(sjekk infovis / protovis)
       * kan gruppere noder i en gruppe - de skal tegnes i en firkant med en label       * kan gruppere noder i en gruppe - de skal tegnes i en firkant med en label
   * visningsmodus:​   * visningsmodus:​
Line 165: Line 164:
     * høydemeter for geomap  ​     * høydemeter for geomap  ​
  
 +=== Videre fremdrift ===
 +
 +Ta med disse skissene og utvikle en tidlig versjon som fokuserer på topologivsning. Ikke visning av last, status, popup og alt det der i denne fasen.
 +Fokuser på grafvisning. Vis dette til nav-ref og juster etter innspill.
  
  
nav-ref/navref_290312.1333092807.txt.gz · Last modified: 2015/11/13 13:38 (external edit)