User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_290312

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_290312 [2012/03/30 10:11]
faltin@uninett.no [Runde Rundt bordet]
nav-ref:navref_290312 [2015/11/13 13:33] (current)
Line 38: Line 38:
  
   * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø   * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø
-  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "ulf ulv". event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.+  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "ulv-ulv". event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.
   * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav...   * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav...
   * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen ​   * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen ​
Line 130: Line 130:
     * ikke java     * ikke java
     * stabilt     * stabilt
-    * javascript ​bibliotek graphviz+    * javascript ​(sjekk infovis / protovis)
       * kan gruppere noder i en gruppe - de skal tegnes i en firkant med en label       * kan gruppere noder i en gruppe - de skal tegnes i en firkant med en label
   * visningsmodus:​   * visningsmodus:​
nav-ref/navref_290312.1333102313.txt.gz · Last modified: 2015/11/13 13:38 (external edit)