User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_290312

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_290312 [2012/03/30 06:45]
faltin@uninett.no [Kravspek nytt nettkart]
nav-ref:navref_290312 [2015/11/13 13:33] (current)
Line 38: Line 38:
  
   * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø   * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø
-  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "ulf ulv". event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.+  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "ulv-ulv". event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.
   * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav...   * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav...
   * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen ​   * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen ​
Line 45: Line 45:
     * mulig: ny netsnmp tillater muligens mer enn 1024     * mulig: ny netsnmp tillater muligens mer enn 1024
       * husk å justere i OSet slik at flere enn 1024 fildecriptorer er lov       * husk å justere i OSet slik at flere enn 1024 fildecriptorer er lov
-  * subnet matrix teller feil - sier UiTø... trenger mer dok... +  * subnet matrix ​ 
-  subnet matrix: ​hvis /25 og mange små, vis /25 så resten som "too many small subnets" ​  +    * teller feil - sier UiTø... trenger mer dok... 
-  * Det er feil i dagens netmap og trafikklast+    * hvis /25 og mange små, vis /25 så resten som "too many small subnets" ​  
 +  ​* netmap 
 +    * trafikklast er feil ser det ut til 
 +    * det er ingen cpu statistikk 
 +    ​* Det er tilfeller der topologi er riktig i rapport, men feil i nettkart. ​
   * Problem ved at snmp mot server gir /32 prefiks for hostadressen - ikke ønsket   * Problem ved at snmp mot server gir /32 prefiks for hostadressen - ikke ønsket
   * Uheldig at man ikke får statistikk på porter som inngår i port channel   * Uheldig at man ikke får statistikk på porter som inngår i port channel
   * Mulig bug ved at port som ikke er switchport og blir satt til switchport ikke blir med i cricket   * Mulig bug ved at port som ikke er switchport og blir satt til switchport ikke blir med i cricket
-  * Det er tilfeller der topologi er riktig i rapport, men feil i nettkart.+
  
 ==== Runde Rundt bordet ==== ==== Runde Rundt bordet ====
Line 82: Line 86:
     * //nav som kilde - slippe å legge inn dette i andre system//     * //nav som kilde - slippe å legge inn dette i andre system//
   * ad event engine   * ad event engine
-    * vil kreve reimplementering. Er også ønskelig da koden er i Java ogg vanskelig å vedlikeholde. ​+    * vil kreve reimplementering. Er også ønskelig da koden er i Java og vanskelig å vedlikeholde. ​
       * må avklares om skygge skal brukes for alle hendelser       * må avklares om skygge skal brukes for alle hendelser
       * det må i hvertfall bedre korrellering mellom hendelser på plass       * det må i hvertfall bedre korrellering mellom hendelser på plass
Line 117: Line 121:
 ==== Kravspek nytt nettkart ==== ==== Kravspek nytt nettkart ====
  
-ikke funksjonelle krav+  * hensikt/​målgruppe
-* ikke java +    * argumentere ovenfor ledelsen (her må det investeres...) 
-* stabilt +    * for nyansatte nett-driftere:​ få oversikt 
-* javascript ​bibliotek graphviz +    * avdekker topologifeil med et blikkfang 
-  * kan gruppere noder i en gruppe +      * kan bli nyttig også for drevne driftsfolk 
-    * de skal tegnes i en firkant med en label +    * show off 
- +  * generelt 
-  +    ​* ikke java 
-visningsmodus:​ +    * stabilt 
-* lag 2 +    * javascript ​(sjekk infovis / protovis) 
-* lag 3 +      * kan gruppere noder i en gruppe ​de skal tegnes i en firkant med en label 
-* lag 1: fiber - ikke foksuer på det nå +  ​* ​visningsmodus:​ 
-* tekst må være leselig +    * lag 2 
-* eksport til PDF +    * lag 3 
-* lagre et view +  * ulike views 
-  * vil bare se kristiansand... +    initielt autolayout, men drar man på en node, vil den bli der, ikke autolayout ​på nytt 
-  hvis du drar på en node, så vil ikke denne blir gjenstand for autolayout +    man må kunne lagre et view 
-  nye noder blir lagt ut automatisk +      * enten public eller private 
-  * hvert view får en url som kan deles +      ​* hvert view får en url som kan deles 
-  ​ +  * gruppering 
-konfigurerbar startside: lag3 eller fysisk topologi +    * grupper etter room, location, subcat etc 
-   +  * vise bare det som er inne i en lokasjon 
-* som admin kan du lage et public view +    men vis et hopp ut av lokasjonen 
-* man kan lage sine egne views, til et +  * søk  
-* det her skal være default viewet for alle +    ​* søk opp en boks, se alle naboer: bokssentrisk 
- +    * klikk på en ny, vis nettet fra denne 
-* linkdown: marker det med kryss elns +  * hva skal vises 
-* spanning tree disablet: vis dette +    * vis status (up/​down) ​på bokser 
-* få opp info om vlan over en trunk +    * vis status på linker (linkdownspanning tree down) 
-* tegnet kartet for et vlan, evt ved å gråe ut bakgrunn +    popup info konfigurerbar - kanskje ​vis i vindu til høyre 
- +      lenker til info i popup 
-gruppering: +      * utover det som vises i dag: minne også aktuelt 
-* grupper etter room, location, subcat etc +    * vis vlan som går på en trunk  
-* vise bare det som er inne i en lokasjon +    * tegne kart for et vlan grå ut resten 
-  * vis et hopp ut av lokasjonen +  * generelle krav 
-* søk opp en boks, se alle naboer: bokssentrisk +    * tekst må være leselig (ikke for smått) 
-  * klikk på en ny, vis nettet fra denne +    * eksport til PDF 
- +  * andre ting 
-popup på boks: +    *  mulighet for å kortslutte reell topologi med logisk 
-* vis cpu lastgå direkte til cricket stat +       * bruke elink descr konvensjon 
-* vis minne +    * spill av trafikk over tid 
-konfigurerbar ​popup-template+    * høydemeter for geomap  ​
  
-popup på lenke: gå direkte til graf+=== Videre fremdrift ===
  
-* konfigurerbar startside+Ta med disse skissene og utvikle en tidlig versjon som fokuserer på topologivsning. Ikke visning av last, status, popup og alt det der i denne fasen. 
 +Fokuser på grafvisning. Vis dette til nav-ref og juster etter innspill.
  
-* mulighet for å kortslutte reell topologi med logisk 
-  * bruke elink descr konvensjon 
  
-* farge på boksen: viser status / cpu last 
  
-* spill av trafikk over tid 
  
-* høydemeter for geomap  ​ 
  
-målgruppe: ​ 
-* show off 
-* nyttig for driftsfolk 
-* argumentere ovenfor ledelsen 
-  - her må det investeres 
-* avdekker topologifeil med et blikkfang 
 ===== Neste møte ===== ===== Neste møte =====
  
 Vi ble enig om tirsdag 2. oktober. Vi ble enig om tirsdag 2. oktober.
  
nav-ref/navref_290312.1333089926.txt.gz · Last modified: 2015/11/13 13:38 (external edit)