User Tools

Site Tools


netmap

This is an old revision of the document!


Netmap

Netmap is the vlanPlot (TrafficMap) replacement current under development.

Netmap will offer some more features than vlanPlot.

The preliminary specs for the app are in the tasklist, listed as SS1 under Kristian Klette's tasks.

New features include:

 • Dynamic layout with zoom, pan, and search/track capabilities
 • More stats about devices
 • See the whole network visualized, not only the router stack (you can filter out items though)

TODO: Add more


A small plundering from Kristian Klette about the new netmap (In norwegian):

Formål:

En dynamisk fremvisningsverktøy for nettverk, både på VLAN- og LAN-nivå.
Det skal være mulig å se noe statistikk for for enhetene som ligger i systemet, men
det skal ikke være mulig å gjøre endringer via dette verktøyet, _kun_ overvåking.

Krav:

> På alle fremvisninger skal det være mulige å se på detaljer om en enhet ved å klikke på noden.
 Det skal da vises frem en "sidebar" med informasjon (og muligens grafer) om tilgjengelig informasjon
 tatt fra RRD-dataene vi har i databasen. Grafene vil så fremt det er mulig bli generert på serversiden, da
 Java har en mangel på gode RRD-bibliotek.
> Det skal være mulig å flytte på noder i grafen, men disse valgene vil ikke kunne lagres til neste gang,
 (da er vi tilbake på VLanPlot-nivå igjen).
> Alle fremvisninger skal kunne søkes i ved hjelp av et fritekstsøk.
 Man kan også vurdere å ha mulighet for å søke etter MAC-adresser og lignende, men dette er en lavt prioritert
 oppgave.
> Det skal være mulig å dra ut "ugyldige" noder fra grafen, og så bygge treet på nytt. Dette er nyttig hvis man
 vil redusere overvåkingen av et nettverk til noen få enheter.
> Man skal kunne bygge grafer basert på typen enheter, med andre filtreringsegenskaper. (Filtrere basert på linktype o.l.)
> VLAN fremvisningen vil være basert på et klyngedesign e.l. (f.eks ForceDirectedLayout), men vil ta i bruk koordinater
 hvis disse er tilgjengelige.
> LAN fremvisningen vil være basert på en mer fast trestruktur. Denne vil basert på prefuse sin TreeLayout, men sortere ting
 etter klynger med like enheter osv.

Info:

Fremvisning på VLAN nivå vil ikke nødvendigvis være topologisk korrekt grunnet manglende
data fra NAV-databasen (manage). Dette er et problem som burde bli løst på innsamlingsnivå (getDeviceData),
og ikke i fremvisningen. Fremvisningen vil dog bruke lokasjons-koordinater hvis disse finnes på de aktuelle
ruterne. VLAN vil bli vist frem som en klynge, sortert, om mulig, på siden koordinater. Ved HSRP-enheter vil
de bli vist som én enhet sammen med sin masternode.
Fremvisning på LAN-nivå skal være så langt det er mulig topologisk korrekt. Fremvisningen skal ha mulighet
å sette deler av nett i "skygge" om nødvendig.
Ved et lite antall enheter som overvåkes (f.eks kun ett lokalt nettverk, vil

netmap.1183547925.txt.gz · Last modified: 2007/07/04 11:18 by klette