User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref-arbeidsliste

This is an old revision of the document!


nav-ref Arbeidsliste

NAV-ref forside

Dette er den til enhver tid gjeldende listen over innspill fra nav-ref.

Prioriterte oppgaver

Disse oppgavene er sortert i den rekkefølgen de er stemt fram av referansegruppen.

  1. LP#1300604 - Monitor BGP connectivity
  2. LP#1169527 - Detect topology of unrouted VLANs
  3. LP#1248090 - rewrite ipdevpoll's multiprocess to use generic worker processes
  4. LP#1169154 - Transceivers should have their own class instead of counting as modules
  5. LP#1248093 - A NETCONF implementation for NAV must be researched.

Ikke prioriterte oppgaver

Disse oppgavene har ikke blitt tildelt noen prioritet og ligger i usortert rekkefølge.

  1. LP#1063699 - Dual stack monitoring
  2. LP#1248094 - Implement SNMPv3 support, in accordance with the underlying SNMP library.
  3. LP#1062175 - Prefix discovery timestamp
nav-ref/nav-ref-arbeidsliste.1480943813.txt.gz · Last modified: 2016/12/05 13:16 by bredal