User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref

NAV referansegruppe

NAV er et viktig verktøy for UH-sektoren. NAV er det sentrale verktøyet på de omlag 30 verktøykassene som er i drift. I tillegg kjører flere institusjoner (UiO, UMB og HiG/NTNU) NAV på egen plattform.

NAV er åpen kildekode og har en voksende brukerskare utenfor UH-sektoren og Norge. NAV utvikling styres fra Sikt. Vår primære målgruppe er UH-sektoren. Det er således viktig at de prioriteringer Sikt gjør harmonerer med de behov sektoren har for sin campusnettovervåkning.

The NAV LEGO men collection Frem til 2011 har dette blitt ivaretatt gjennom jevnlige samlinger og generell god dialog med sektoren. Fra og med november 2011 blir koordineringen styrket ved at en NAV-referansegruppe er opprettet.

Opprettelsen av NAV referansegruppe ble foreslått av Uninett og presentert for SPR (@campus strategi- og prioriteringsråd) i mai 2011. Tiltaket ble vel mottatt. Fra 1. januar 2022 opphørte Uninett som egen organisasjon, og inngår i dag i Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.

Møter

Faste deltagere i referansegruppen

 • Kunderepresentater
  • Nils-Arild Grav, NTNU
  • Ingeborg Hellemo, UiT
  • Jan Sigurd Refvik, UiO
  • Rune Kittelsen, UiA
  • Peder Sefland, HiVolda
 • Tjenesteansvarlige og utviklere hos Sikt:
  • Morten Brekkevold
  • Vidar Faltinsen
  • Hanne Moa
  • Johanna England
  • Simon Tveit

Referansegruppen møtes opptil fire ganger i året, hovedsakelig i videokonferanse, men gjerne fysiske møter om det er praktisk å legge back-to-back med andre samlinger.

Mandat

 • Hensikten er å diskutere NAVs videre utviklingsvei. Utfordringer og forslag til forbedringer, samt ønsker om ny funksjonalitet diskuteres.
 • Referansegruppen gir råd til hvordan NAV utvikling bør prioriteres. Rådene fra referansegruppen skal veie tungt.
 • Referansegruppen opererer innenfor gjeldende rammer. Rammene fastsettes som før av Sikt med råd fra SPR (@campus strategi- og prioriteringsråd).
 • En del universiteter (særlig NTNU) har gjort egne utvidelser til NAV. Det er viktig å diskutere om disse bør eller ikke bør innlemmes i NAV, og da i tilfelle hvordan.
 • NAV referansegruppen vil også diskutere andre verktøybehov sektoren har, herunder verktøy som tilbys på verkøykasse- og målepåleplattformene. Herunder også integrasjon mellom NAV og andre verktøy (som f.eks. Hobbit/Xymon).
nav-ref/nav-ref.txt · Last modified: 2023/12/06 08:38 by morten