User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref-arbeidsliste

This is an old revision of the document!


nav-ref Arbeidsliste

NAV-ref forside

Dette er den til enhver tid gjeldende listen over innspill fra nav-ref.

Prioriterte oppgaver

Disse oppgavene er sortert i den rekkefølgen de er stemt fram av referansegruppen - se avstemning etter nav-ref 25. april 2017

 1. #1176 - NETCONF support in NAV
 2. #1242 - Power over ethernet (POE) interfaces
 3. #1156 - Detect topology of unrouted VLANs
 4. #1243 - Email availability reports
 5. #1232 - Collect DOM-data
 6. #1504 - Ranked statistics is slow
 7. #1130 - Dual-stack monitoring
 8. #1505 - Better ports overview
 9. #1154 - Transceivers should have their own class instead of counting as modules
 10. #1501 - Log changes to IP Devices
 11. #1073 - Refresh button to update single device
 12. #1503 - Extended Location information
 13. #1506 - Duplicate ARP when using HSRP/VRRP
 14. #1508 - Cable test from NAV
 15. #1377 - Room name is unique

Uprioriterte oppgaver

Disse oppgavene har ikke blitt tildelt noen prioritet og ligger i usortert rekkefølge.

 1. #1115 - Prefix discovery timestamp
 2. #1177 - Implement SNMPv3 support
 3. #1184 - Monitor all configured IP addresses for an IP device
 4. #1203 - Hardware information from Juniper devices
 5. #1240 - Locations with active alerts
nav-ref/nav-ref-arbeidsliste.1508838392.txt.gz · Last modified: 2017/10/24 09:46 by bredal