User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nav-ref:nav-ref [2022/01/03 11:24]
morten Uninett -> Sikt
nav-ref:nav-ref [2022/01/03 11:24] (current)
morten [NAV referansegruppe]
Line 14: Line 14:
 Opprettelsen av NAV referansegruppe ble foreslått av Uninett og presentert Opprettelsen av NAV referansegruppe ble foreslått av Uninett og presentert
 for [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd) i mai 2011. Tiltaket ble for [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd) i mai 2011. Tiltaket ble
-vel mottatt. Fra 1. januar 2022 opphørte Uninett som egen organisasjoner, og inngår i dag i //Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør//​.+vel mottatt. Fra 1. januar 2022 opphørte Uninett som egen organisasjon, og inngår i dag i //Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør//​.
  
 =====  Møter ===== =====  Møter =====
nav-ref/nav-ref.txt · Last modified: 2022/01/03 11:24 by morten