User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nav-ref:nav-ref [2022/10/20 09:41]
morten
nav-ref:nav-ref [2022/10/20 10:02] (current)
morten
Line 9: Line 9:
 sektoren har for sin campusnettovervåkning. sektoren har for sin campusnettovervåkning.
  
-{{ :​nav-ref:​nav-lego-men-small.jpeg?​400|}}+{{ :​nav-ref:​nav-lego-men-small.jpeg?​400|The NAV LEGO men collection}}
 Frem til 2011 har dette blitt ivaretatt gjennom jevnlige samlinger og generell god dialog med sektoren. Fra og med november 2011 blir koordineringen styrket ​ Frem til 2011 har dette blitt ivaretatt gjennom jevnlige samlinger og generell god dialog med sektoren. Fra og med november 2011 blir koordineringen styrket ​
 ved at en NAV-referansegruppe er opprettet. ved at en NAV-referansegruppe er opprettet.
nav-ref/nav-ref.txt · Last modified: 2022/10/20 10:02 by morten