User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:nav-ref [2019/11/12 13:49]
morten skriveleif
nav-ref:nav-ref [2021/11/23 10:21] (current)
morten oppdatert møteliste
Line 41: Line 41:
    * [[navref_010419|1. april 2019, videokonferanse]]    * [[navref_010419|1. april 2019, videokonferanse]]
    * [[navref_110619|11. juni 2019, videokonferanse]]    * [[navref_110619|11. juni 2019, videokonferanse]]
-   ​* ​Neste møte - [[navref_131119|13. november 2019, avvikles fysisk ​hos Uninett]]+   * [[navref_131119|13. november 2019 hos Uninett]] 
 +   * [[navref_110220|11. februar 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_120520|12. mai 2020, videokonferanse]] 
 +     * [[navref_120520_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] 
 +   * [[navref_250820|25. august 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_191120|19. november 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_230221|23. februar 2021, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_250521|25. mai 2021, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_210921|21. september 2021, videokonferanse]]
  
 +   * Neste møte: [[navref_110122|11. januar 2022, videokonferanse]]
  
 Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]]. Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]].
 ===== Faste deltagere i referansegruppen ===== ===== Faste deltagere i referansegruppen =====
  
-  * Morten Brekkevold, ​UNINETT ​(leder og sekretær) +  * Morten Brekkevold, ​//​Uninett// ​(leder og sekretær) 
-  * Knut-Helge Vindheim, NTNU +  * Hanne Moa, //​Uninett//​ 
-  * Ingeborg Hellemo, UiT +  * Nils-Arild Grav//NTNU// 
-  * Jan Sigurd Refvik, UiO +  * Ingeborg Hellemo, ​//UiT// 
-  * Rune Kittelsen, UiA +  * Jan Sigurd Refvik, ​//UiO// 
-  * Peder Sefland, HiVolda  +  * Rune Kittelsen, ​//UiA// 
-  * Vidar Faltinsen, ​UNINETT  +  * Peder Sefland, ​//HiVolda//  
- +  * Vidar Faltinsen, ​//​Uninett// ​
-Referansegruppen vil møtes to ganger i året.+
  
 +Referansegruppen møtes opptil fire ganger i året, hovedsakelig i videokonferanse,​ men gjerne fysiske møter om det er praktisk å legge back-to-back med andre samlinger.
 ===== Mandat ===== ===== Mandat =====
  
nav-ref/nav-ref.1573562982.txt.gz · Last modified: 2019/11/12 13:49 by morten